Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Varmeisolasjon

Bygningsmaterialer har ulik evne til å overføre varme. Varmeisolerende materialer, som inneholder mer eller mindre lukkede porer og dermed overfører svært lite varme, brukes for å redusere varmetapet gjennom boligens ytterflater. Luften i materialet blir stående stille i små rom, og dette gir god varmeisolasjon.

I boliger benyttes stort sett mineralull som isolasjonsmateriale. Mineralull er laget av smeltet glass (glassull) eller smeltet steinmasse (steinull) og består av 98-99% luft. Det er ikke brennbart, har meget gode brannbeskyttende egenskaper og finnes i plater og matter.

For innblåsing i hulrom brukes granulert mineralull, perlite (ekspandert leire) eller cellulosefiber (lages av resirkulert papir).

Isolasjonsplater av polyesteren (skumplast) brukes for det meste i betongkonstruksjoner, i gulv og takkonstruksjoner i større bygg. Materialet er svært brennbart, og det finnes egne brannforskrifter for bruk av dette i bygninger.

Isolasjonsmaterialer er delt inn i forskjellige kvalitetsklasser (22, 24, 28, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 50 og 60). Isolasjonsmaterialer i samme klasse har samme isoleringsevne. Jo lavere kvalitetsklasse, desto bedre varmeisoleringsevne.

Typiske verdier for mineralull er 36 (tidligere kvalitet A) og 39 (tidligere kvalitet B). Kontrollerte produkter er merket med klassebetegnelse ifølge NS 8046. Er ikke produktet kontrollert, skal U-verdien økes med 25% for å sikre at isoleringen blir tilfredsstillende.

U-verdi

U-verdien (W/m2 °C) for en bygningsdel angir hvor god varmeisolasjonen er, og lav U-verdi gir god varmeisolasjon. Bygningsdeler har forskjellig krav til U-verdi. Kravene er gitt i fig 2.8 og kan dessuten finnes i § 8-22 i veiledning til teknisk forskrift til PBL.

I praksis krever PBL 20 cm isolasjon (klasse 36) i yttervegger (U-verdi < 0,22 W/m2 °C) og 25-30 cm isolasjon i yttertak og gulv (U-verdi < 0,15 W/m2 °C). Det kreves at man benytter minst to-lags vinduer med lavemisjonsbelegg og gassfylling (U-verdi < 1,60 W/m2 °C).

I boligen kan det være temperaturforskjeller mellom ulike rom som kjeller, kjølerom og kalde kott. U-verdiene for innvendig isolering er gitt i § 8-21, tabell 2 i veiledningen til teknisk forskrift til PBL. I praksis skal innervegg isoleres som yttervegg med minimum 10 cm isolasjon dersom temperaturforskjellen er større enn 15°C, med minimum 7,5 cm isolasjon for temperaturforskjell 10-15°C og med 5 cm isolasjon for temperaturforskjell 5-10°C.

Fig. 2.7

Nødvendig materialtykkelse for å tilfredsstille kravene til isolasjon i vegger gitt i veiledningen til teknisk forskrift til PBL.

Materiale

Min. tykkelse

Skumplast

14,4 cm

Mineralull kl. 36

20,0 cm

Min.ull og løsfyll kl. 39

21,6 cm

Mineralull kl. 45

25,0 cm

Porøs trefiber

27,6 cm

Perlite

30,6 cm

Tre, flis

77,6 cm

Lettbetong/Leca

130,6 cm

Fig. 2.8

Krav til U-verdier i teknisk forskrift til PBL.

Innetemperatur

over 20°C 1)

15-20°C

10-15°C

0-10°C

Yttervegger 2)

0,22

0,28

0,40

0,60

Tak, gulv på grunn og gulv mot det fri

0,15

0,20

0,30

0,60

Gulv mot uoppvarmet rom

0,30

0,40

0,50

0,60

Vinduer og dører

1,60

2,00

2,50

3,00

Glassvegger og glasstak

2,00

2,00

3,00

3,00

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS