Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Varmekapasitet

Materialets evne til å lagre varme kalles varmekapasitet og avgjør hvor godt en bolig holder på varmen. Bolig med innvendige bygningsdeler laget i tunge materialer som tømmer, mur eller betong, avkjøles sakte når oppvarmingen slås av.

Eventuell overskuddsvarme som er lagret i bygningskonstruksjonen, kan utnyttes til å holde på temperaturen etter at varmen er slått av. Slike boliger krever imidlertid lengre oppvarmingstid hvis boligen er blitt nedkjølt. Om sommeren kan innvendige murvegger og betongdekke bidra til temperaturutjevning i boligen over døgnet fordi solvarmen lagres i bygningsdelene.

Beregning av boligens energibehov

Istedenfor å tilfredsstille kravene til U-verdier, kan boligen tilfredsstille veiledningen til teknisk forskrift til PBL ved å dokumentere at energibehovet ikke blir større enn om boligen hadde benyttet anbefalte U-verdier. Dokumentasjon av energibehovet kan gjøres ved å ta utgangspunkt i:

  • Varmeisolering
  • Varmetapsramme
  • Energiramme
  • Total energibruk gjennom byggets livsløp

Kontakt ditt regionale enøksenter for mer informasjon.

Kuldebro

Et begrenset område i bygningskonstruksjonen hvor isolasjonen er vesentlig dårligere enn i konstruksjonen for øvrig kalles kuldebro. Både gjennomgående metallprofil i vindu og ubrutt betong gjennom bygningskonstruksjonen (se fig 2.9) er eksempler på kuldebroer. De bør ikke forekomme i bygninger og kan som regel brytes med isolasjon.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS