Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Etterisolering av vegger og tak

Det er mulig å etterisolere alle bygningsdeler mot det fri - vegger, gulv og tak. Spesielt viktig er det å stoppe luftlekkasjer langs overgangen mellom vegg og gulv-/loftsbjelkelag og rundt vinduer. Boligen kan også isoleres for å dele boligen i ulike temperatursoner eller for å bedre lydisolasjon mellom rommene.

Vegger og tak i nyere boliger består av ytterkledning, vindsperre, isolasjon, dampsperre og innvendig kledning. Eldre boliger mangler ofte vindsperre, isolasjon eller dampsperre. Før du vurderer isoleringsmåte og isolasjonstykkelse, er det viktig å kartlegge veggenes eller takets oppbygging og ta hensyn til klima, behov for utskiftning av kledning, boligens utseende, verneverdi og omliggende bygningsmiljø.

Etterisolering av yttervegger kan være et av de mest kostbare og omstendelige enøktiltak i en bolig. Utføres utvendig etterisolering samtidig med utskifting av ytterkledning eller innvendig etterisolering samtidig med innvendig oppussing eller modernisering, vil utgiftene til etterisolering bli betraktelig redusert.

Ved etterisolering av gamle boliger er det viktig å ta vare på fasaden. Har fasaden estetisk eller antikvarisk verdi, bør gamle bygningsdetaljer bli kopiert ved utvendig etterisolering slik at arkitektoniske verdier ved boligen blir bevart. Eventuelt bør innblåsing av løsfyll vurderes.

Kontakt ditt regionale enøksenter og få hjelp til en kostnadsanalyse av etterisolering av yttervegger før arbeidet settes i gang.

Etterisolering som er enkel å gjennomføre:

  • Etterisolering av kalde loft.
  • Etterisolering av enkelte stubbeloftsgulv og betonggulv over kjeller eller kryprom. I bolig uten oppvarmet kjeller vil god isolasjon av gulvet være nødvendig for å få en tilfredsstillende gulvtemperatur.
  • Veggisolering i sammenheng med moderniseringsarbeider.
  • lnnblåsing av mineralull i bindingsverksvegger, bjelkelag med hulrom og i hulmurer.

Byggdetaljblad

Før du etterisolerer sørg for å få tak i riktig byggdetaljblad som nøye forklarer hvordan arbeidet skal utføres. Få også tak i byggdetaljblad som viser U-verdier.

Aktuelle blad i byggforskserien som tar for seg etterisolering:

722.506 Etterisolering av etasjeskiller over kjeller og kryprom, høsten 1991

723.312 Etterisolering av betong og murvegger, våren 1989

723.511 Etterisolering av trevegger, våren 1992

725.403 Etterisolering av tretak, høsten 1990

Luftlekkasjer

Å hindre luftlekkasjer er vel så viktig som varmeisolasjon. I tillegg til tetting for å hindre luft i å trenge ut i isolasjonen, er det viktig å hindre utilsiktet luftlekkasje i skjøter, ved ulike utbygg, rundt vinduer osv. Maksimale lekkasjetall er angitt i § 8-22, tabell 1 i veiledningen til teknisk forskrift til PBL.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS