Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Dampsperre

Inne i boligen dannes det fukt (damp) som tas opp i luften. Varm luft kan ta opp mer fukt enn kald luft. Det er derfor mer vanndamp i luften inne enn ute i den kalde årstiden.

Vanndamp vil kunne trenge inn i vegger, tak og gulv, nedkjøles og kondenseres. Dette reduserer isoleringsevnen og vil kunne skade konstruksjonen. For å hindre at vanndamp trenger inn i konstruksjonen, legges et damptett lag, en dampsperre av diffusjonstett papp eller plastfolie, på den varme siden av yttervegger, tak og gulv. Det er viktig at dampsperren er tett, og derfor må alle skjøter utføres med omlegg og klemmes kontinuerlig.

Trepanel gir ikke tilstrekkelig klem på skjøter i dampsperren fordi bordene kan kuve. Brukes trepanel, må derfor dampsperren klemmes i alle omlegg med egne lister.

Dampsperren bør være et sammenhengende sjikt, og for å få en sammenhengende dampsperre på alle yttervegger og i taket bør dampsperre monteres før innvendige skillevegger settes opp. Da unngås tetteproblemer i veggkryssene. Ved etterisolering av eldre boliger, vil boligen bli tettere, og ventilasjonsanlegget bør derfor forbedres. I nye boliger vil dagens krav til ventilasjon forhindre at boligen blir for tett.

I dag brukes som regel plast av polyetylen som dampsperre. Fra polyetylenplast er det i praksis ingen avgassing, og inneklimaet vil ikke påvirkes av plasten.

Fuktskader

Taklekkasjer, slagregn mot yttervegger, vannlekkasjer, fukt i kjelleren og fuktighet som trenger ut i bygningskonstruksjonen kan føre til råte, sopp og mugg. Høy luftfuktighet inne om vinteren øker også faren for fuktangrep på bygningskroppen og bør unngås. Ved fuktskader øker antall soppsporer i inneluften som igjen kan føre til luftveislidelser. § 8-22 og §8-37 i veiledning til teknisk forskrift til PBL beskriver at bygningsdeler og konstruksjoner skal utføres slik at fuktighet ikke trenger inn. Innhent derfor de byggdetaljbladene som er nødvendig for at arbeidet gjøres riktig.

Sørg for at håndverkere som utfører arbeid i våtrom er godkjent og har sertifikat i henhold til "Byggebransjens våtromsnorm".

Har det oppstått fuktskader på bygningen, skal isolasjonsmateriale skiftes ut og treverk tørkes eventuelt skiftes ut.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS