Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Utvendig etterisolering

Skal ytterkledning skiftes, anbefales utvendig etterisolering. Da blir også isoleringen sammenhengende slik at kuldebroer fjernes og luftlekkasjer blir tettet. Monter helst ny utvendig kledning som er lik den gamle.

Fordeler

  • Bygningsarbeidet kan utføres uten å innvirke på bruken av boligen.
  • Ingen reduksjon av boligflaten.
  • Tidligere kuldebroer blir isolert.
  • Boligen blir godt tettet mot luftlekkasjer, og tidligere sprekker og skader i yttervegger blir dekket.
  • Er veggen laget i et tungt materiale, vil fremdeles veggens evne til å holde på og lagre varme utnyttes.
  • Hvis fasaden må endres eller byttes ut, er merkostnaden ved etterisolering inntjent på relativt kort tid.

Ulemper

  • Utvendig etterisolering medfører ofte mange fasadeendringer og må byggemeldes. For bygninger med kulturhistorisk særpreg er utvendig etterisolering ofte ikke ønskelig eller mulig. Hvis byggetillatelse gis, bør arkitektoniske verdier ved boligen bevares i størst mulig grad ved å kopiere gamle bygningsdetaljer.
  • Vinduer må flyttes ut i veggen for å beholde det opprinnelig utseendet på vindusomrammingen.
  • Overgang mot takfot, sokkel, inngangsparti, balkonger og vinduer og lignende er detaljer som kan være kompliserte. Dette krever gode og gjennomtenkte løsninger.

Legging av mineralull

For å få best mulig isolasjon er det avgjørende at mineralull legges ordentlig. Luftlommer rundt isolasjonen skal ikke forekomme. Mineralullmattene eller platene skal være 1-2 cm større enn hulrommet som skal fylles, slik at de fyller godt ut i kantene. Dersom isolasjonen skal legges i to lag, må skjøtene forskyves i forhold til hverandre.

Mineralull leveres gjerne i plater eller matter med bredde på 57 cm. Denne bredden er tilpasset "modulmål" med 60 cm senteravstand.

Eldre boliger har ofte annen senteravstand, og da må mineralullen skjæres til.

Mineralull er lett å arbeide med og kan lett skjæres med en skarp kniv. Skjær mot et jevnt underlag og bruk et bord eller en bred list som linjal. Småkapp som blir til overs, kan brukes til fylling av små hulrom og til dytting i fuger og sprekker.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS