Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Innvendig etterisolering

Innvendig etterisolering er aktuelt hvis ytterkledningen er god eller utseendet har estetisk eller antikvarisk verdi og bør bevares.

Fordeler

 • Ingen fasadeendring.
 • Isoleringsarbeidet må ikke utføres samtidig for hele boligen.
 • Etterisoleringen kan begrenses til de kaldeste rommene.
 • Ved god planlegging er arbeidet forholdsvis enkelt å utføre.

Ulemper

 • Mindre boligareal.
 • Innvendig isolering medfører ofte innvendig oppussing da eksisterende plater og paneler må fjernes eller bygges inn.
 • Installasjoner mot yttervegg må flyttes eller kles inn.
 • For boliger med fastmontert radiatoranlegg på yttervegg, må anlegget flyttes.
 • Enkelte fasader tåler ikke innvendig etterisolering på grunn av fare for frostsprengning og forvitring av fasaden.
 • Kuldebroer blir nødvendigvis ikke isolert.

Innblåsing av løsfyll

Etterisolering ved innblåsing av løsfyll i yttervegger, gulv eller tak bør vurderes dersom det er hulrom på minimum 5 cm med papp på begge sider av hulrommet. La alltid en fagmann vurdere hulrommet før arbeidet settes i gang. Løsfyll laget av mineralull eller cellulosefiber blåses inn i hulrommene gjennom borede hull med diameter 4-5 cm. Etterpå blir hullene proppet igjen. For at merkene etter proppene skal synes minst mulig, anbefales innblåsing før boligen beises eller males.

Fordeler

 • Bygningsarbeidet kan utføres uten å innvirke på bruken av boligen.
 • Ingen reduksjon av boligflaten.
 • Ingen fasadeendring.

Ulemper

 • Arbeidet skal utføres av erfarne fagfolk.
 • Kuldebroer blir ikke isolert.
 • Innblåsing kan bare foretas i hulrom med papp på begge sider. Blir et hulrom uten papp på begge sider fylt med isolasjon, kan det føre til utvendige råteskader fordi innblåsing av isolasjonen vil hindre uttørking av veggen.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS