Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Etterisolering av gulv

Etterisolering av gulv mot kald kjeller eller mot kryprom medfører sjelden store kostnader og er ofte en lønnsom investering. Husk at matvarer i såkalt frostfri matkjeller i gamle boliger kan fryse etter at gulvet har blitt etterisolert.

I bolig uten utgravd kjeller, men med kryprom isolert med stubbeloftsfyll, kan gulvet etterisoleres fra undersiden. Mineralulltykkelsen bør være størst mulig, og det er nødvendig å legge inn en vindtett papp under mineralullen før underkledningen settes på. For å få best mulig nytte av isoleringen, bør stubbeloftsfyllet i den ytterste delen ved grunnmuren (ca en meter fra svillen og innover) fjernes og hulrommet fylles med mineralull.

Det er også gunstig å dekke bakken i kryprommet med en tett plastfolie for å redusere luftfuktighet og hindre råteskader i trebjelkelaget. Folien legges med en liten avstand fra grunnmuren slik at vannet fra muren kan renne ned i grunnen. Hvis ikke, kan det lett oppstå råteskader, særlig dersom ventilasjonen i kryprommet er dårlig.

Etterisolering av gulv fra oversiden, over kjeller, skjer stort sett på samme måte som etterisolering fra undersiden, og er aktuelt hvis gulvet skal rettes opp og legges nytt.

Dersom det ikke er aktuelt å etterisolere verken fra over- eller undersiden, kan det blåses inn isolasjon i hulrom mellom stubbeloftsfyll og undergulv. Da må hulrom mellom stubbeloftsfyll og undergulv være på minimum 5 cm. Hvis det ikke er tilstrekkelig plass til ny isolasjon, hverken på over- eller undersiden eller i hulrom, kan stubbeloftsfyll fjernes og erstattes med mineralull.

For mer detaljert beskrivelse, se Byggforskserien, byggforvaltning 722.506, Etterisolering av etasjeskiller over kjeller og kryprom, høsten 1991.

Stubbeloftsfyll

Gulv med stubbeloftsfyll (som regel tørr leire) er vanlig i eldre boliger. Med årene synker stubbeloftsfyll sammen og isolasjonsevnen reduseres. Ved etterisolering kan stubbeloftsfyll fjernes og erstattes med mineralull, eller isolasjonsmaterialene kan plasseres over stubbeloftsfyll.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS