Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Etterisolering av loft

Eldre loft har ofte dårlig ventilasjon. Etterisolering av loft endrer klimaet på loftet vesentlig, og det er viktig med god utlufting av takkonstruksjonen. Det kan derfor være nødvendig å sette opp lufteventiler i gavlveggene.

Skal loftet være kaldt, kan loftsgulvet etterisoleres. Da unngås også forandringer av himlingen på romsiden. Dersom rommet under loftet har nok takhøyde og det skal monteres ny himling i rommet eller du ønsker å isolere et rom av gangen, er etterisolering fra undersiden et godt alternativ.

Mineralull plasseres mellom eksisterende takbjelker eller nye spikerslag og festes direkte til gammel himling. Et åpent loftsbjelkelag kan også etterisoleres ved innblåsing på samme måte som en vegg.

For å få varmt loft må loftstaket etterisoleres. Ved isolering av tak med skrå himling er det viktig å sørge for gjennomlufting over mineralullen, under taktroen. I tillegg bør det legges vindsperre på utsiden av mineralullen. Det kan være vanskelig å plassere mineralull og vindsperre, og det kan bli nødvendig å ta ned innvendig kledning for å komme til. I så fall bør det monteres dampsperre før ny kledning monteres ev. kan mineralulltykkelsen også økes.

For mer detaljert beskrivelse, se Byggforskserien, 725.403, Etterisolering av tretak, høsten1991.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS