Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Vinduer

Selv om vinduene i en vanlig bolig utgjør kun 5-10% av de samlede ytterflater, utgjør varmetapet fra vinduene over 40% av boligens varmetap. En bolig med små vinduer vil derfor ha mindre varmetap enn en tilsvarende bolig med store vinduer. Større vinduer plassert mot sør vil kunne utnytte solvarmen. Det er derfor viktig å planlegge plassering av store og små vinduer i boligen slik at varmetapet blir minst mulig. Vinduer som monteres bør være godkjent av Norsk Dør- og Vinduskontroll, og det er viktig at de blir korrekt montert uten luftlekkasjer rundt vinduet. Vinduets kvalitet avhenger også av tilstrekkelig drenering og lufting i bunnkarm. Stilles det krav til lydisolasjon til vinduer der du bor, se Byggforskserien, Byggdetaljer 533.109, Lydisolasjonsegenskaper til vinduer, høsten 1997.

Vinduets isolasjonsevne

Vinduer er oppbygget av glass, ramme og karm. I tillegg kan det være belegg på glasset, gassfylling mellom glassene og evt. plastfilm mellom glassene. Hvor godt vinduene isolerer, er avhengig av vindusarealet, antall glass, evt. belegg, gassfylling og forsegling mellom glassene, karm og ramme, tetting i og rundt vinduet og vinduenes tilstand. I følge veiledning til teknisk forskrift til PBL skal vindusarealet ikke overstige 20% av gulvarealet, og U-verdi for vinduer i nye bygninger skal være mindre enn 1,6 W/m2 °C. I praksis betyr det vinduer med dobbelt energiglass i trekarm.

Varmetap fra vinduer

Varmetap fra vinduer er betydelig og reduseres ved å ha flere lag glass med varmereflekterende belegg og gassfylling mellom glassene i vinduet. Det finnes også spesielle transparente materialer som slipper sollyset igjennom og har god varmeisolasjon.

Fremtidens vinduer vil trolig isolere like godt som 10-15 cm mineralull samtidig som de slipper sollys igjennom.

Varmetilskudd fra sørvendte vinduer

Sørvendte vinduer utnytter solvarmen. Dette tilskuddet kommer imidlertid på en tid av dagen og året da det er minst behov for det. En stor del av tilskuddsvarmen fra solen er derfor overskuddsvarme som må luftes ut for å hindre at det blir for varmt om sommeren og våren.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS