Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Vindustetting

Alle vinduer må ha tetningslister mellom karm og ramme. Nye vinduer blir levert med lister ferdig montert. Dugg og rim på yttervinduet vinterstid viser at vinduet ikke er tett. Skal tetningslistene virke tilfredsstillende, må de klemmes noe sammen når vinduet lukkes. Tetningslister bør være plassert så langt inn mot innsiden av vinduet som mulig.

Tetningslistene må være laget av et mykt og elastisk materiale som ikke blir stivt og sprøtt med tiden. De bør ha en profil som er effektiv i forhold til de forskjellige vindustypene. Myke lister av EPDM-gummi, PVC, neopren og silikon anbefales. De vanligste og beste listprofiler er P-eller V-formede lister. Selvklebende skumplastlister anbefales ikke, da de verken er tette eller holdbare nok. Store varevinduer eller innadslående vinduer har ofte små og lite stive profiler. For å få tilstrekkelig klemvirkning kan det være nødvendig å justere eller skifte lukkebeslagene evt. montere flere lukkebeslag.

Plassering av tetningslister

Ved ut- og innadslående vinduer skal listene festes enten til det indre karmanslaget eller til den indre vindusrammen. Ved koblede vinduer skal tetningslistene som regel festes til karmanslaget. For å få maksimal effekt av tetningslistene, må størrelsen på spalten mellom karm og ramme være noe mindre enn tetningslistenes tykkelse slik at listene blir klemt sammen.

De fleste lister er 5-6 mm tykke, og da bør spalten være 4 mm for å få god klemvirkning på listene. I mange tilfeller blir det for liten plass til tetningslistene i vinduet. Juster da vinduet ved å flytte hengsler og vindushaspe slik at avstanden mellom karm og ramme blir riktig (ca 4 mm) eller fres et spor til tetningslistene i karmen. Tetningslister kan også monteres på en ny anslagslist som festes innvendig i vinduskarmen.

Det finnes også tetningslister som bare krever 2-2,5 mm spaltebredde. Hvis den ytre rammen i et ut- og innadslående vindu er meget utett, festes tetningslistene både på inner- og yttervindu. Sørg for en liten utlufting av mellomrommet mellom glassene, f.eks. ved å snitte et par spor i over- og under rammen, eller bore hull oppe og nede gjennom den ytre rammen.

Festing av tetningslister

Tetningslister bør stiftes, limes fast eller monteres i et utfreset spor i treverket for å sitte ordentlig. Når listene festes, må de ikke strekkes for mye, spesielt ikke rundt hjørnene. Festes listene med stifter, bør stifteavstanden maksimalt være 8-10 cm. Tetningslister må ikke males.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS