Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Utbedring av enkle vinduer

I eldre boliger med vinduer av enkeltglass som er i god stand, bør en vurdere å montere et enkelt tilleggsglass eller dobbel glassrute. Det enkleste er å få laget et ekstra vindu som slår innover. Nye rammer kan lages av et snekkerverksted eller en trevarefabrikk. La den som skal gjøre arbeidet, ta de nødvendige mål på stedet. Store varevinduer bør ha flere låsepunkter for å hindre trekk og dogging. Det må tettes godt mellom anslag og karm/vindusforing, samt sette av plass til å montere tetningslister mellom ramme og anslag.

Vinduskarm

Ved utbedring av vinduene bør vindtetthet og isolasjon i karmfugen (området mellom vinduskarm og vegg) kontrolleres. Karmfugen er vanligvis 1-2 cm bred, og skal normalt være fylt med dyttestry. Trekker det rundt vinduskarmene bør gerikter eller lister fjernes for å dytte godt etter med mineralull i fugen. Deretter forsegles fugen med dampsperreplast eller tape. Fugen kan også forsegles ved hjelp av elastisk fugemasse som påføres mot en innlagt bunnfylling i fugen. Polyuretanskum (fugeskum) som selges på sprayboks anbefales ikke fordi karmen ikke lar seg justere etter at skummet er herdet. Det er også fare for at karmen kan få sprekker eller andre deformasjoner på grunn av etterekspansjon i skummet.

Rehabilitering av gamle vinduer

Gamle vinduer kan være fine og harde i veden, selv om overflaten kan virke grå og stygg. Rengjøring, ny kitt og maling kan da gjøre vinduet brukbart. Er treverket råteskadet kan det være vanskelig å reparere vinduet tilfredsstillende. Slike skader finnes som regel på de nederste partiene av rammer og midtpost og i underkarmen. For å undersøke om det er råte i treverket stikkes en syl eller kniv inn i treverket. Er du i tvil om det lønner seg å reparere vinduene, ta kontakt med et snekkerverksted.

Utskifting av gamle vinduer

Vinduer som er så dårlige at rehabilitering ikke er lønnsomt, bør skiftes ut. Kopier av gamle vinduer med tilfredsstillende U-verdier bør benyttes for å bevare boligens egenart. Det lages nye vinduer med gjennomgående sprosser som tilfredsstiller dagens krav til U-verdier. Koblede vinduer som slår utover er mest brukt. La vindusprodusenten eller snekkeren ta de nødvendige mål, og be om pris på vindu ferdig montert. Spesialproduserte vinduer blir ofte dyrere enn serieproduserte vinduer, men det er sjelden at de serieproduserte passer med vindusmålene i eldre boliger.

Rehabilitering av vinduer

Økonomisk sett kan det ofte lønne seg å rehabilitere gamle vinduer dersom de ikke er for vanskelige å reparere. Rehabilitering av vinduer gir imidlertid ikke samme U-verdi som nye. Av komfortmessige grunner ønsker mange derfor å sette inn nye vinduer. Nye vinduer bør ha U-verdi mindre enn 1,6 W/m2 °C.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS