Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Dører

Ytterdør av god kvalitet er viktig for å hindre at døren slår seg. Utadslående ytterdør gir best vindtetting. Ytterdøren skal ha U-verdi lavere enn 1,6 W/m2 °C. For boliger med vindfang eller entre som er atskilt fra boligen, kan U-verdien være opp til 2,0 W/m2 °C. Tetting mellom dørblad og karm utføres på samme måte som for vinduer. Varedør som ofte finnes på eldre balkongdører og innvendige dører mot uoppvarmet loft eller kjeller, skal også tettes på samme måte. Varedøren er ofte spinkelt oppbygget, og det kan derfor være nødvendig å montere flere lukkebeslag for å oppnå tilstrekkelig klemvirkning. Innvendige dører bør ikke ha tetningslister siden dette hindrer luftsirkulasjon i boligen.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS