Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Oppvarming

Siden oppvarming av bolig og varmtvann utgjør ca 75% av total energibruk i boligen er utgifter til oppvarming betydelig. Det er derfor en fordel å kunne velge mellom forskjellige energityper slik at du kan velge den rimeligste. I boliger med elektrisk oppvarming, som er mest vanlig i Norge i dag, må elektrisitet benyttes selv om el-prisen økes. Hvis du velger fleksibel energibruk, det vil si å kunne velge mellom flere energityper som olje, gass, sol, biobrensel eller elektrisitet, kan du til enhver tid velge den rimeligste.

For å få et godt fleksibelt energisystem må distribusjonssystemet til oppvarming være uavhengig av energitype, og det beste alternativet er et vannbårent oppvarmingssystem, også kalt vannbåren varme. Skal du bygge ny bolig eller rehabilitere boligen bør du installere vannbåren varme, helst lavtemperatur vannbåren varme. Da vil det senere være enkelt å endre oppvarmingskilde, og du har et fleksibelt oppvarmingssystem.

Har du elektrisk oppvarming i boligen som veggovner og/eller varmekabler og ønsker å kunne benytte andre energityper, kan en moderne vedovn være en god løsning. Er det behov for kontinuerlig oppvarming, kan en moderne pelletskamin være et alternativ.

Høyverdig og lavverdig energiformer

I boliger i dag er elektrisk oppvarming mest benyttet. Elektrisitet er en høyverdig energiform som utnytter energien like godt i elektriske apparater som til oppvarming. Energityper som olje, gass og biobrensel er lavverdige energiformer som utnyttes best til oppvarming. For å få en bedre utnyttelse av energien som er til rådighet bør mer av oppvarmingen i Norge komme fra olje, gass og biobrensel i tillegg til varmepumper.

Råd for å oppnå godt inneklima

  • Hold temperaturen på 20-22°C ioppholdsrom, noen grader lavere på soverommene, i rom som sjelden benyttes, om natten og når du er bortreist.
  • Hold innendørs fuktighet under 20-30% om vinteren.
  • Godt renhold og gode lufterutiner er viktig for å opprettholde god luftkvalitet.
  • Begrens tobakksrøyking innendørs.
  • Kontroller hva som kjøpes inn av maling, tekstiler, materialer m.h.t. gassavdunsting.

Fig 3.1

Skjematisk fremstilt varmetilskudd og fyringsbehov gjennom året. Det oransje feltet er varme fra mennesker, belysning, elektrisk utstyr osv. Det gule feltet er varmetilskudd fra solen, mens rødt felt viser overskuddsvarme fra solen som må luftes ut av boligen i den varme årstiden. De brune feltene viser fyringsbehovet.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS