Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Elektrisk oppvarming

Elektrisk oppvarming er den vanligste formen for oppvarming i norske boliger. Totalt utgjør elektrisk oppvarming ca 18 TWh (18 milliarder kWh) av ca 26 TWh som årlig benyttes til oppvarming av boliger.

Gjennomstrømningsovn er den vanligste veggmonterte varmeovnen. Den har åpning nede og oppe, og kald luft strømmer inn gjennom nederste åpning. Luften blir varmet opp inne i ovnen og strømmer så ut fra øverste åpning. I tillegg avgir ovnen varme fra ovnens overflate. De beste ovnene har lav overflatetemperatur, lav elementtemperatur inne i ovnen og god beskyttelse over spaltene som hindrer at barnefingre når inn til elementene. Gjennomstrømningsovner av enklere type har høy elementtemperatur som forårsaker støvbrenning som kan gi problemer for allergikere og ved at luften kjennes "tørr".

Panelovn er et helt lukket varmepanel som avgir ca halvparten av varmen ved stråling ut i rommet, og halvparten ved oppvarming av luft som stiger opp fra ovnen. Panelovner er i dag stort sett erstattet med gjennomstrømningsovner.

Elektriske oljefylte varmeradiatorer er lukkede ovner med lav overflatetemperatur som avgir det meste av varmen ved stråling fra radiatorens overflate. Av utseende minner ovnene om vanlige radiatorer, men ovnen er fylt med olje som oppvarmes av en elektrisk varmepatron. Siden ovnen er lukket, blir det ingen støvbrenning.

Elektriske veggovner er driftsikre og har til nå vært rimelige å installere. De kan leveres med innebygget termostat og urbryter slik at romtemperaturen kan senkes utenom brukstid. Ovnene kan også knyttes til ensentral reguleringsenhet.

Elektriske gulvvarmeanlegg kan være varmekabler nedstøpt i gulv eller varmefolier i tregulv. Brukes gulvvarme nedstøpt i gulv som eneste oppvarming, reagerer systemet sent på forandringer. I oppholdsrom anbefales derfor gulvvarme som grunnvarme styrt av egen temperaturføler i gulvet supplert med elektrisk veggovn under vinduet. Anbefalt gulvtemperatur er 19-26°C. Rene gulvvarmeanlegg bør ikke overstige 29°C. Blir gulvvarmen for høy kan den gi tretthetsfølelse i bena og ubehagelig varmestråling fra gulvet. Riktig dimensjonert gulvvarme gir meget høy komfort.

Elektriske gulvvarmeanlegg kan gi elektromagnetiske felt. Ved installasjon bør derfor gulvvarmeanlegg med dokumentert lavt elektromagnetisk felt benyttes f.eks. moderne toleder varmekabel.

Elektriske takvarmeanlegg er lavtemperert strålevarme som sendes ut fra varmefolier i tak. Riktig dimensjonert gir dette et behagelig inneklima. Stråletemperaturen bør ikke overstige 28°C da enkelte kan få hodepine hvis temperaturen blir for høy. Takoppvarming bør, i likhet med gulvvarme, ikke brukes som eneste varmekilde i rom der varmetapet er stort.

Stråle- og reflektorovner har høy stråletemperatur. De brukes gjerne på bad der det ikke er gulvvarme, og som uteovner på terrasser o.l. På grunn av brannfaren skal slike ovner monteres av autorisert elektroinstallatør. Stråle- og reflektorovner styres vanligvis av manuelle brytere. På badet bør du imidlertid av komforthensyn benytte termostat til å regulere ovnen.

Frittstående varmeovner er beregnet for kortvarig oppvarmingsbehov og skal ikke benyttes som permanent oppvarming. En vifteovn eller stråleovn som står på gulvet må alltid ha tilsyn på grunn av brannfaren. Pass også på å rengjøre luftfilteret i vifteovnen. Løse oljefylte ovner kan forlates utentilsyn siden de har lav overflatetemperatur - men de må ikke tildekkes.

Plassering av ovner

Elektriske veggovner bør monteres under vinduer. Da vil den varme luften som stiger opp fra veggovnen møte den nedkjølte luften fra vinduet og motvirke "kaldras".

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS