Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Regulering av temperaturen

Elektriske varmeovner kan styres manuelt med bryter, med termostat eller med styringssystem.

En termostat regulerer varmen automatisk etter den temperaturen den er innstilt på. Tidligere har det vært mest vanlig å montere disse direkte på ovnen. I dag anbefales veggmontert termostat fordi den ikke påvirkes av varmen fra ovnen, og fordi den kan regulere flere ovner i samme rom.

Dersom ovnen ikke er utstyrt med termostat, kan det som regel kjøpes som tilleggsutstyr og ettermonteres. Hvis det ikke er mulig å ettermontere termostat på ovnen, kan ovnen knyttes til en veggtermostat. Uansett plassering anbefales elektroniske termostater da disse er mest nøyaktige.

Termostat plassert på ovn under vindu vil vanligvis slå på ovnen ved lufting. Når temperaturen synker raskt, som ved lufting, er termostaten på enkelte nye ovner laget slik at ovnens innstilling ikke vil endre seg før etter 15 minutter. Dermed kan du lufte i korte perioder uten å påvirke ovnens innstilling.

Styringssystemer

Ønsker du å senke temperaturen om natten er ikke termostater tilstrekkelige. Dersom du ikke senker temperaturen manuelt hver kveld, kan et styringssystem benyttes enten lokalt i et enkelt rom eller sentralt for hele boligen.

Urtermostat er et enkelt lokalt styringssystem som består av et koblingsur og en termostat tilknyttet en eller flere ovner som skal styres likt. På enkelte ovner er det avsatt plass for montering av en styreenhet som kan innstilles på dag-/natt- og helgesenkning. Sentralstyring av boligen kan regulere temperaturen i flere rom samtidig, og temperaturen trenger ikke å være den samme i de forskjellige rommene.

Plassering av termostat eller regulator

Det er viktig å plassere termostaten eller regulatoren på et representativt sted i rommet. Den må ikke plasseres bak gardiner, eller på steder hvor den utsettes for solstråling, ugunstig varme- eller kuldepåvirkning.

Styringssystemer for elektriske ovner kan senke romtemperaturen om natten og når boligen ikke er i bruk, og slå på ovnene i tide slik at det er varmt når du står opp eller kommer hjem. Dermed kan du redusere energibruken til oppvarming med 5-20%.

Enkelte systemer kan også styre belysning, brannvarsling og dørlåsing. Det finnes også utstyr som slår av og på varmen via telefon eller personsøker. Slike systemer egner seg spesielt godt på hytter eller boliger som brukes sjelden.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS