Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Fleksibel energibruk - vannbåren varme

Istedenfor elektrisk oppvarming anbefales vannbåren varme som består av en kjel og et varmefordelingssystem. Vannbåren varme kan utnytte alle typer energikilder, både de tradisjonelle som elektrisitet, olje og parafin samt fornybare energikilder som solenergi, biobrensel og varmepumpe. Anlegget kan også utnytte spillvarme fra industrianlegg, varme fra søppelforbrenningsanlegg og varme fra større varmepumper via et fjernvarmenett.

Den største fordelen med vannbåren varme er at det er enkelt å endre oppvarmingskilde og kan lett tilpasses ny teknologi. Dette fordi varmefordelingssystemet vil være uberørt og kun kjelen må skiftes evt. ombygges. Varmefordelingssystemet til vannbåren varme fordeler varmen i boligen med høy eller lav vanntemperatur. Høy vanntemperatur (vanligvis 80°C) benyttes i radiatorer mens lav vanntemperatur (25-50°C) benyttes i radiatorer beregnet for lave vanntemperaturer og i gulvvarme.

Anlegg som fordeler varme med høy vanntemperatur bruker vanligvis olje- eller el.kjel som oppvarmingskilde, men kan med en enkel ombygging i fyrhuset tilpasses biobrensel eller fjernvarme. Vannbåren varme basert på lave vanntemperaturer, er mer fleksible fordi man i tillegg til elektrisitet, fjernvarme og olje kan benytte varmepumpe eller solvarme.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS