Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Varmefordeling i radiatoranlegg

Radiatoranlegg varmer opp rom ved sirkulasjon av varmtvann i rørsystem. Radiatorer har stor overflate og har derfor god varmeavgivelse. De kan dekke hele vindusbredden, har lang levetid, er robuste og har minimal støvbrenning.

Rørsystemet i radiatoranlegget er forbundet med en sentralfyrkjel som varmer opp vannet. Vanligvis er rørsystemet bygget opp som to-rørssystem med egen tur- og returledning til hver enkelt radiator. Det finnes også gode ett-rørsystemer. I disse systemene styrer en ventil riktig vannmengde til hver radiator. Tradisjonelle radiatoranlegg er laget for vanntemperatur opp mot 80°C. I dag finnes også lavtemperatur radiatoranlegg som er dimensjonert for vanntemperaturer lavere enn 50°C.

For at radiatorer skal fungere tilfredsstillende er det viktig å unngå luft i anlegget og justere inn vannmengden.

Luft i anlegget

Dersom det "surkler" i radiatoranlegget, er dette et tegn på luft i anlegget som bør luftes ut. Først må sirkulasjonspumpen for anlegget slås av og shuntventilen åpnes fullt. Deretter skal lufteskruen skrus opp til vann pipler ut. Er anlegget helt nytt eller nettopp fylt med nytt vann, vil det være behov for å lufte radiatorene flere ganger og eventuelt etterfylle mer vann. Dette skyldes at nytt vann inneholder mer luft enn "gammelt" vann.

Hvis lufting av radiatorene ikke hjelper, bør en rørlegger kontrollere at det ikke er lekkasjer, at ekspansjonssystemet er i orden og at lufteventilene fungerer og er riktig montert. Få også kontrollert sikkerhetsventilene som er plassert i fyrhuset, da det er svært viktig at sikkerhetsventilene er riktig plassert og fungerer.

Ujusterte vannmengder

Dersom noen rom er kalde mens andre er varme, er ikke vannmengden i radiatoranlegget riktig justert. Resultatet er ofte at man benytter løse elektriske ovner i kalde rom og åpner vinduer i varme rom. Løs heller problemet med å få en rørlegger som kan innregulere korrekt vannmengde til hver radiator.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS