Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Varmefordeling i vannbåren gulvvarme

Vannbåren gulvvarme har den fordelen at den varmer opp rommet med lav vanntemperatur (25-35°C). Derfor er systemet godt egnet til å benyttes sammen med en varmepumpe. Rørsystemet som ligger i gulvet, har en enkel oppbygging hvor oppvarmet vann sirkulerer på samme måte som i et radiatoranlegg. Det er forbundet med en varmepumpe eller sentralfyrkjel der vannet blir varmet opp.

Rørsystemet kan støpes ned i gulv eller legges i spesialtilpassede isolasjonsplater direkte på betonggulv, sponplategulv e.l. med flytende gulv over isolasjonsplatene. Dersom nedstøpte rør velges, er det viktig at påstøpen er så tynn som mulig. Det finnes løsninger som bare krever 20 mm overdekking, men da må underlaget være stødig og overdekking må være førsteklasses finstøp. Når gulvet legges rett på grunn, er det viktig at det isoleres godt; 15 cm isolasjon under rørene anbefales. Vannbåren gulvvarme kan kobles sammen med radiatoranlegg. Dette er spesielt interessant ved rehabilitering og påbygging.

Vannbåren gulvvarme har etter hvert fått stor utbredelse her i landet, og i Europa finnes anlegg som har vært i drift i mer enn 30 år. Med vannbåren gulvvarme blir temperaturforskjellen mellom gulv og tak liten, og innetemperaturen kan senkes med 1-2°C uten at det kjennes kaldere. Dermed bedrer du inneklimaet samtidig som du reduserer energibehovet til oppvarming med 7-10% i forhold til andre oppvarmingssystemer.

Liten lekkasjerisiko i vannbåren gulvvarme

Plastrørene som benyttes i gulvvarmeanlegg har en levetid på 80-100 år, og de legges uten skjøter i gulvet. Alle sammenkoblinger og ventiler legges lett tilgjengelig over gulv, som gjør at eventuelle lekkasjer blir lett å oppdage og enkle å utbedre.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS