Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Reguleringssystemer

Et moderne reguleringssystem for vannbåren varme kan redusere energibehovet til oppvarming med 10-15%. Det skal gi jevn og stabil temperatur (temperatursvingninger skal være mindre enn 1°C) og kunne programmeres med dag-/natt- og helgetemperatur. I tillegg bør anlegget kunne utnytte "gratisvarme" fra sol, mennesker, lys og utstyr. Reguleringssystemer kan enten styres etter romtemperatur, uteføler (utetemperatur og evt. sol og vind) eller en kombinasjon av disse.

Romtemperaturregulering for radiatorer gjøres vanligvis med termostatventiler montert på radiatoren. Termostatventilene kan ha innebygget føler eller fjernføler som ikke påvirkes av vanntemperaturen. Siden termostatventilene reguleres etter temperaturen i rommet, vil rommet ha en behagelig temperatur uavhengig av hvor mange som er i rommet eller hvor mye varme som avgis fra solen eller installasjoner. Vanlige termostatventiler kan ikke regulere for natt- og helgesenkning. Det finnes imidlertid systemer som kan styre radiatoren fra veggmontert romtermostat, og denne fåes med innebygget nattsenkningsfunksjon eller for tilknytning til sentral regulator som kan styre dag-/natt- og helgesenkning for hele boligen.

Vannbåren gulvvarme reguleres med veggmonterte romtermostater. Ut i fra ønsket romtemperatur regulerer en fordelingssentral vanntemperaturen til de forskjellige rommene. Fordelingssentralen kan styre dag-/natt- og helgesenkning for hele boligen.

Ved regulering med uteføler endres temperaturen i sirkulasjonsvannet i anlegget etter utetemperaturen. Uteføleren skal plasseres i skyggen og på bygningens nordside. Vanntemperaturen i anlegget reguleres i fyrhuset. Forholdet mellom utetemperatur og vanntemperatur (fyringskurven) stilles inn i egen regulator. Denne regulatoren kan også stilles inn for fast senkning av vanntemperaturen om natten og i helgene og kan bygges ut til å ta hensyn til vind- og solforhold.

På nye fyrkjeler styres vanntemperaturen i sentralvarmekjelen direkte fra en uteføler. Systemet tar ikke hensyn til tilskuddsvarme (gratisvarme). Dette kan føre til for høy temperatur i et rom der det fort blir varmt (f.eks. varme fra sol eller mange mennesker i rommet). En kombinasjon av en uteføler og termostatventiler på radiatorene kan derfor være en god løsning.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS