Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Energikostnader

Forskjellige energikilder som elektrisitet, olje, gass, parafin, ved og pellets har varierende pris. Elektrisitet kjøpes per kWh, olje, parafin, gass og pellets per liter og ved per favn eller sekk. Det er også forskjell på hvor godt en klarer å utnytte energikildene til oppvarming. Ved elektrisk oppvarming utnyttes praktisk talt all energien, mens varmes boligen opp med olje, gass, parafin, ved eller pellets forsvinner noe av varmen ut gjennom pipen. Derfor kan en ikke sammenligne kWh-prisene for de forskjellige energikildene direkte. En må vite hvor mye varmeeffekt de gir til oppvarming, dvs. pris per utnyttet kWh. Fig 1.4 sammenligner effektiv varmepris for forskjellige typer brensel.

Virkningsgraden eller utnyttelsesgraden viser hvor godt oljekjelen, parafinovnen, vedovnen eller pelletskaminen utnytter brenselet - dvs hvor stor del av brenselet som gir varme til boligen.

Virkningsgraden har stor innvirkning på varmekostnaden, og den vil variere fra kjel til kjel (ovn til ovn). De oppgitte verdier i fig 1.4 må betraktes som gjennomsnittsverdier.

Brenselets effektive varme dvs hvor mye av varmen som blir nyttiggjort i boligen finnes ved å multiplisere brennverdi med virkningsgrad (brennverdi x virkningsgrad).

Brenselets effektive varmepris dvs hvor mye brenselet koster per utnyttbar kWh, finnes ved å dividere brenselpris med effektiv varme (brenselpris : effektiv varme).

Eks:
Har parafinkaminen virkningsgrad på 0,75 (fra fig 1.4), blir effektiv varme:
9,5 kWh/l x 0,75 = 7,1 kWh/l

Koster parafin 285 øre/l blir effektiv varmepris:
285 øre/l : 7,1 kWh/l = 40 øre/kWh

Fig 1.4

Varmepris for forskjellige typer brensel

Oppvarmingstype

Elektrisk oppvarming

Eldre oljekjel

Moderne oljekjel

Parafin-kamin

Vedovn

Pellets-kamin

Brennverdi

10 kWh/l

10 kWh/l

9,5 kWh/l

4,0 kWh/kg

3,0 kWh/l

Virkningsgrad

1

0,75

0,9

0,75

0,6

0,7

Energipris

øre/kWh

øre/l

øre/l

øre/l

kr/favn 2)

øre/l

Effektiv varmepris (øre/kWh)

25

190

225

180

490

50

30

225

270

215

575

65

40

300

360

285

780

85

50 1)

375

450

355

985

105

60

450

540

430

1190

125

70

525

630

500

1395

145

1) Dersom elektrisitetsprisen er 50 øre/kWh, inkludert nettleie og alle avgifter, må oljeprisen være 375 øre/l eller lavere for at det skal være rimeligere å fyre med olje i en eldre oljekjel med virkningsgrad på 0,75 (se skravert felt). Hvis oljeprisen er høyere, er det rimeligere å fyre med elektrisitet.

2) 1 favn = 2,4 m3 = 820 kg
Brenselets brennverdi er den varmemengden som hvert enkelt brensel gir per enhet.

Fritt marked

Norge har et fritt elektrisitetsmarked der du selv velger el-leverandør.

Total pris per kWh =
Pris per kWh + Nettleie per kWh +
Fastbeløp til ditt lokale e-verk +
Forbruks -og merverdiavgift.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS