Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Elektrokjel

Elektrokjeler omformer elektrisitet til varme. En moderne el.kjel eller el.kassett er godt isolert og har lite tap til omgivelsene (ca 2% strålingstap). Derfor utnyttes nesten all elektrisiteten til oppvarming. El.kjeler trenger ikke skorstein, forurenser ikke lokalt, er enkle i bruk og krever liten plass.

Det finnes kombinerte olje- og el.kjeler. Har du en kombinasjonskjel, utnyttes kjelen best ved å fyre med olje når oljebrenneren har god gangtid og oljeprisen er lavere enn elektrisitetsprisen. Når elektrisitetsprisen er lavere enn oljeprisen eller når det er lite behov for oppvarming, benyttes elektrisitet.

Ved å sørge for riktig kjelkopling mellom kjelene utnyttes kapasiteten på olje og elektrokjelen maksimalt. Husk at oljekjelen bør være kald når bare elektrokjelen brukes. Hvis ikke, vil det være en luftgjennomstrømning gjennom oljekjelen og ut i pipen som elektrokjelen dekker. Om sommeren kan dette forhindres ved å koble ut strømtilførselen til oljebrenneren og dekke den til for å hindre luftgjennomstrømning; f.eks. med en plastpose.

Ved å montere en elektrisk vannvarmer (el.kassett) i serie med oljekjelen, eller benytte en varmtvannsbereder med større kapasitet enn nødvendig til oppvarming av varmt forbruksvann, kan du få en kombinert oppvarming med olje og elektrisitet.

Uansett anlegg, bør du bruke en egen elektrisk varmtvannsbereder for oppvarming av forbruksvann utenom fyringssesongen.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS