Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Økonomisk vurdering av varmepumpeinstallasjon

Varmepumpe kan være en lønnsom investering fordi den reduserer utgiftene til oppvarming og varmt tappevann til en tredjedel. Det er kostbart å installere varmepumpe, og derfor bør rimeligere enøktiltak være gjennomført før man vurderer dette. For at installasjon av varmepumpe skal være lønnsomt er det viktig at varmepumpen er riktig dimensjonert og tilpasset oppvarmingssystemet.

Husk at eldre fyringsanlegg krever godt vedlikehold og at reparasjoner kan være kostbare. Utgifter til å installere varmepumpe bør derfor vurderes i forhold til hva det vil koste å beholde eksisterende oppvarmingsanlegg. Det kan vise seg at det er lønnsomt å investere i en varmepumpe med nytt og mer driftssikkert utstyr. Kontakt ditt regionale enøksenter for hjelp til økonomisk vurdering og faglig bistand.

Størrelse på varmepumpe

For at installasjon av varmepumpe skal lønne seg, må størrelsen på varmepumpen tilpasses boligens varmebehov, varmefordelingssystemet og hvor varmepumpen henter varmen fra.

Riktig dimensjonert varmepumpe skal dekke 40-70% av totalt oppvarmingsbehov (se fig. 3.14). Resten kan dekkes av elektriske ovner, vedfyring eller oljefyring. Ved en slik kombinert oppvarming får varmepumpen lang driftstid og god utnyttelse. I tillegg vil slitasje og driftsforstyrrelser bli redusert fordi hyppig stopp og start av varmepumpen unngås.

Fig 3.14

Figuren viser oppvarmingsbehov for en bolig gjennom året. Varmepumpen dekker ca 60% av total oppvarmingseffekt som tilsvarer ca 90% av totalt oppvarmingsbehov for hele året (feltet under streken). Da får varmepumpen en god driftstid. Resten av oppvarmingseffekten, som tilsvarer 10% av totalt oppvarmingsbehov, må dekkes av tilleggsoppvarming.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS