Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Varmefordelingssystemer

For at installasjon av varmepumpe skal være lønnsomt er det viktig at varmefordelingssystemet ikke krever for høy temperatur fra varmepumpen. Varmefordeling kan gjøres på flere måter.

I hus med åpen løsning kan man benytte luft-til-luft-varmepumpe som varmer inneluften direkte og forvarmer tappevann. Varmluft fra varmepumpen avgis nede i boligen (f.eks. i kjelleren) slik at varmen stiger opp og fordeles i boligen. Dette er en rimelig varmepumpeinstallasjon med enkel varmedistribusjon. Den virker dårligst når det er ekstra kaldt, og egner seg derfor best i områder med milde vintre. De fleste luft-til-luft-varmepumper kan også brukes til kjøling og kalles gjerne komfortvarmepumper.

Har boligen balansert ventilasjon, kan varmepumpe brukes til å varme friskluft og forvarme tappevann ved å avkjøle avtrekksluft. Ofte vil det være aktuelt å kombinere varmepumpen med en varmegjenvinner. Den oppvarmede friskluften fordeles ut i boligen gjennom ventilasjonskanalene.

Vannbåren gulvvarme egner seg godt som varmefordelingssystem til varmepumpe fordi den benytter lav vanntemperatur i varmedistribusjonen.

Radiatorer som er koblet til varmepumpe, må være beregnet for lave vanntemperaturer (under 50°C). Skal varmepumpe installeres i en bolig der det tidligere har blitt varmet opp med radiatorer med oljefyring, er det ofte nødvendig å skifte hele radiatorsystemet.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS