Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Hvordan virker varmepumpen?

En varmepumpe er et lukket system der det sirkulerer et arbeidsmedium. Et arbeidsmedium er enten gass eller væske avhengig av hva slags temperatur og trykk arbeidsmediet har. Når gass omdannes til væske, avgis varme, og den avgitte varmen kan utnyttes til boligoppvarming.

På vei gjennom fordamperen (1) får arbeidsmediet tilført så mye energi at det fordamper (går over fra væske til gass). Denne gassen suges inn i kompressoren (2) der den komprimeres (sammenpresses). Som følge av komprimeringen øker trykket og temperaturen i gassen kraftig.

Gassen som nå har høy temperatur skyves så inn i kondensatoren (3). Der møter gassen vannet som har sirkulert i boligen (5) og blir nedkjølt. Som følge av denne nedkjølingen kondenserer gassen (går fra damp til væske), og varmen som avgis p.g.a. denne kondenseringen varmer opp vannet som sirkulerer i oppvarmingssystemet.

Etter at gassen er kondensert til væske i kondensatoren, pumpes væsken gjennom ekspansjonsventilen (4) der trykket og temperaturen i væsken reduseres. Deretter skyves væsken videre til fordamperen der væsken igjen blir tilført varme og fordamper til gass. Varmen som blir tilført væsken i fordamperen, hentes fra en ekstern varmekilde eks. fjell, jord, vann, luft. Etter at væsken i fordamperen er tilført ny varme, er væsken klar for en ny runde i varmepumpen, og denne prosessen repeteres kontinuerlig.

Varme fra den eksterne varmekilden hentes ved å føre et rør med sirkulerende vann tilsatt glykol gjennom den eksterne varmekilden der vannet blir varmet opp.

For å få sirkulasjon i varmepumpen, for å komprimere gassen og for å få vann til å sirkulere mellom ekstern varmekilde og varmepumpen kreves energi i form av elektrisitet.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS