Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Planlegging av enøktiltak

For en gjennomsnittlig husholdning utgjør oppvarmingen omkring 60% av energiutgiftene, varmtvann ca 15% og lys, matlaging og husholdningsapparater ca 25%. Energibehovet kan variere mye selv i tilfeller der boligene med tekniske installasjoner er like. Dette skyldes at energi brukes forskjellig og viser at energibruken kan reduseres. I boliger der det blir lagt vekt på energiøkonomisering (enøk) kan det spares opptil 30% i forhold til tidligere energibruk.

Kostnadsfrie tiltak

 • Endringer i familiens bovaner er det rimeligste og kanskje mest effektive tiltaket for å redusere energibruken i boligen. Her er noen tips som ikke koster mer enn litt ekstra omtanke, men som kan gi store positive utslag i energiregnskapet:
 • Reduser temperaturen. For hver grad temperaturen senkes i et rom, spares ca 5% av energien som brukes til oppvarming av dette rommet. Reduseres temperaturen om natten med 5°C, kan energibruken til oppvarming reduseres med 5-10%.
 • Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet.
 • Sett ikke møbler foran radiatorer og varmeovner. Det hindrer varmen i å sirkulere.
 • Trekk for gardiner og persienner om kvelden. Det reduserer varmetap gjennom vinduene.
 • Bruk varmtvann fornuftig. Omtrent 70% av energien i varmtvannet går ut med avløpsvannet. Monter sparedusj og sparedyser på vannkraner og blandebatterier.
 • Ta dusj istedenfor karbad. Da bruker du mindre varmt vann - forutsatt at du ikke dusjer lengre enn 10 minutter.
 • Fyll vaske- og oppvaskmaskin før bruk. De fleste vaske- og oppvaskmaskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.
 • Følg med på energibruken i boligen. Et enkelt skjema for energioppfølging kan du få tilsendt ved å kontakte ditt regionale enøksenter (se liste bakerst i heftet).

Enkle tiltak

Enkle tiltak krever en liten investering, men investeringen er inntjent i løpet av kort tid. De fleste av tiltakene kan du gjennomføre raskt og uten spesiell planlegging.

 • Monter termostat og tidsur for å regulere romtemperaturen gjennom døgnet.
 • Skift pakning på dryppende vannkraner. Ev. utgift til rørlegger kan være raskt inntjent gjennom redusert bruk av varmtvann. Skift kraner som er vanskelige å stenge.
 • Bruk sparelyspærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.
 • Monter tetningslister mellom karm og ramme i vinduer, og rundt ytterdører.
 • Skift veker og fjern sot på parafinbrenner.
 • Bestill service på oljekjel ved behov, minst en gang hvert år. Jevnlig vedlikehold og justeringer av oljekjel og parafinbrenner reduserer brenselforbruket.
 • Rengjør ventilasjonsanlegg jevnlig (ca hvert 5. år). Det reduserer energibehovet og gir bedre innemiljø.
 • Kontakt ditt regionale enøksenter for enøkanalyse av boligen din.

Større tiltak

Ønsker du å utføre større enøktiltak, bør du planlegge det grundig.

 • Finn frem gamle tegninger, og undersøk hvordan boligen er bygget. Kommunens tekniske etat kan ofte gi råd. Finnes ikke tegningene, bør boligen måles opp og skisse tegnes (plan og snitt) slik at arbeidet kan beregnes nøyaktig.
 • Utarbeid en tilstandsrapport for boligen. Gå gjennom siste års energiregnskap for ev. merkbare endringer.
 • Kontakt ditt regionale enøksenter eller ditt lokale e-verk for informasjon om enøktiltak og hjelp til å beregne lønnsomheten.
 • Utarbeid forslag til tiltak og drøft disse med fagfolk. Be om skriftlig pristilbud på arbeidet som skal gjøres. Husk å bruke byggdetaljblader for å sikre riktig utførelse.
 • Kontakt bygningsmyndigheter i kommunen for å avklare om byggetillatelse er nødvendig for arbeidene som er planlagt. Be ev. om uforpliktende forhåndskonferanse som angitt i veiledningen til teknisk forskrift til PBL (se side 11).

Hvordan spare energi

 • 1/3 av energibesparelsene kan oppnås ved å endre holdninger og bovaner.
 • 1/3 av energibesparelsene kan oppnås ved enkle service- og vedlikeholdstiltak eller lave investeringer på tekniske installasjoner som varmtvannsforsyning og tappearmaturer, belysningsanlegg, husholdnings- og elektriske apparater, oppvarming, vinduer og ventilasjonsanlegg.
 • 1/3 av energibesparelsene vil kreve mer omfattende tiltak som etterisolering, utskifting av vinduer/dører etc.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS