Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Solvarme

Solenergi kan være et godt bidrag til boligoppvarmingen. Ved riktig plassering av boligen i forhold til sola og tilpasset arkitektur og solfangere, kan varmebidraget fra sola økes.

Solfanger

Solfangere plasseres gjerne i taket og overfører solvarmen til varmt vann. Fra solfangeren føres det varme vannet i rør til varmelageret. I gunstige strøk i Norge kan solfangeren levere varmeenergi tilsvarende 500 kWh/m2 i året. Solfangere for norske forhold leveres i ferdige seksjoner og har 30 års garantert levetid.

Varmelager

For å utnytte varmen fra solfangeren når det er mest behov for det, må solfangeren tilknyttes et varmelager. Jo større lageret er, desto bedre utnyttelse. Varmelageret kan være godt isolerte tanker fylt med vann som aller helst plasseres i bakken under boligen. Et slikt varmelager (500-4.000 liter) kan inneholde varmtvannsbereder, varmeveksler for gulv- eller radiatorvarme og innebygget elektrisk tilleggsvarme. Varme avgis fra lageret i form av varmtvann, og fordeles til gulvvarme, ev. lavtemperatur radiatorer og til varmt tappevann.

Utnyttelse av solenergi

Utnyttelse av solenergi til oppvarming og varmt tappevann er blant annet avhengig av størrelse på solfangere, plassering, varmebehov, forbruk av varmtvann, sol- og skyggeforhold og størrelse på varmelageret.

Det er normalt å dimensjonere et solenergianlegg slik at ca 1/3 av energibehovet til oppvarming og varmtvann dekkes av solenergi. For en vanlig husholdning tilsvarer dette ca 6.000 kWh/år, men anlegg kan godt dimensjoneres til å dekke mer. Hvis energiprisene øker, vil større solenergianlegg bli lønnsomme.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS