Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Solvarmeanlegg

Når sola skinner gjennom vinduet, varmes møbler og annet inventar opp. Sørvendte vinduer fungerer dermed som solfangere. Når det ikke er solinnstråling gjennom vinduene, vil varme avgis fra vinduene. Derfor er det viktig at vinduene isoleres godt.

Solvinduer - direkte system

Ved å utnytte solinnstrålingen gjennom vinduene kan oppvarmingsbehovet reduseres med 5-15%. For å begrense varmetapet fra vinduene om natten kan vinduene dekkes til. Om sommeren bør vinduene ha god solavskjerming og gode luftemuligheter.

Solvegg - indirekte system

En sørvendt mørk vegg av materialer som holder godt på varmen, fungerer som en solfanger. Varme som veggen tar opp i løpet av en varm og solrik dag, forplanter seg sakte gjennom veggen. Varme avgis til rommet innenfor, også etter at sola har gått ned. Normalt brukes dekkglass eller et transparent materiale utenpå ytterveggen for å redusere varmetapet.

Glasstilbygg - isolerte system

Et sørvendt glasstilbygg vil fungere godt som solfanger, og kan redusere energibehovet i boligen med 10-25%. Størst utnyttelse oppnås ved å forvarme friskluft til boligen i glasstilbygget. I tillegg vil glasstilbygget isolere noe slik at isoleringen inn mot boligen blir bedre.

Solvarmeanlegg

Et solvarmeanlegg består av solfanger, varmelager og varmefordelingssystem. Varmen kan brukes til romoppvarming, til å varme opp ventilasjonsluft og til å produsere varmt tappevann. Best utnyttelse av solvarmen fås om varmen utnyttes ved lave temperaturer. Solvarme egner seg derfor spesielt godt til gulvoppvarming, lavtemperatur radiatoranlegg og forvarming av varmt tappevann.

Det er utviklet egne reguleringssystemer for solvarmeanlegg. Systemet beregner varmebehovet ut fra utetemperatur og solinnstråling og leverer riktig varmemengde ut fra dette. Varmeuttak fra solfangeren blir optimalisert ved kun å ha pumpedrift mellom solfanger og varmelager når det er solvarme å hente og ved å stoppe pumpedriften når temperaturen i varmelageret nærmer seg kokepunktet.

Solceller omdanner sollys til elektrisitet. Solceller brukes først og fremst på hytta til å lade opp batterier som senere brukes til lys, tv og radio. Med dagens teknologi er solceller lite aktuelt til boligformål.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS