Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Ventilasjon

Ventilasjon skal sørge for å tilføre ren luft forå sikre god luftkvalitet, fjerne lukt, forurensninger og fuktighet samt hindre kondens på vinduer og i vegger slik at sopp, mugg og råteskader unngås. I eldre boliger skjer ventilasjonen i stor grad gjennom utettheter. I nye boliger eller boliger som er etterisolert og modernisert, må ventilasjonen planlegges grundig for å unngå senere fuktskader og dårlig inneklima.

Det finnes tre hovedtyper ventilasjonssystem for boliger; naturlig ventilasjon, mekanisk avtrekk og balansert ventilasjon. I nye boliger installeres vanligvis mekanisk avtrekk eller balansert ventilasjon. Det anbefales å velge balansert ventilasjon med varmegjenvinning og filtrering. Til tross for høyere installeringskostnader gir slike system god komfort med lav energibruk. I eksisterende boliger kan balansert ventilasjon være lite hensiktsmessig å installere både teknisk og kostnadsmessig. Da vil en avtrekksvifte gi bedre ventilasjon og være enklere å montere.

Inneklima og røyking

Røykes det i stuen, bør et ventilasjonsanlegg skifte luften i stuen 15-60 ganger hver time avhengig av antall sigaretter som røykes og størrelsen på rommet. Dette klarer ikke et vanlig ventilasjonssystem for boliger, og resultatet er dårlig inneklima som er skadelig for både barn og voksne.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS