Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Inneklima

Luftkvalitet: Som regel skyldes dårlig luftkvalitet forurensninger fra innemiljøet. Bare unntaksvis skyldes problemer med inneluft at det tilføres forurensning utenfra. Unntakene kan være svevestøv eller pollen, og det vil da hjelpe å installere et balansert ventilasjonsanlegg med finfilter.

Fuktskader i bygningskroppen kan gi forurensning av inneluften. Møbler, tekstiler og materialer som inneholder skadelige stoffer og som avgir gasser, vil også kunne påvirke inneluften i lang tid.

Luftfuktigheten bør være under 20% RF (relativ fuktighet) om vinteren. At luften kjennes "tørr" er ikke tegn på dårlig inneklima. Høy fuktighet innendørs om vinteren, over 40% RF, kan derimot gi kondens og fuktskader i boliger som kan føre til sopp og mugg. Trekk er uønsket og skyldes utettheter i boligen, ventilasjonsanlegget eller "kaldras". "Kaldras" kjennetegnes ved luft som kjøles ned langs vinduer og "raser" ut langs gulvet.

Temperatur: Innendørs lufttemperatur skal være behagelig og jevn i hele rommet. Jevn romtemperatur gjør at du kan senke temperaturen og samtidig oppnå god komfort. I boliger som er utsatt for trekk, varierer lufttemperaturen i rommet og blir kompensert ved å heve lufttemperaturen. Dette er ingen god løsning; det er bedre å utbedre trekken.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS