Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Mekanisk avtrekk

Ved mekanisk avtrekk er det montert avtrekksvifter på kjøkken, bad, WC og andre våtrom som suger luften ut av boligen. Dette skaper et undertrykk i boligen, og frisk luft suges inn gjennom tilluftsventiler og utettheter i boligen. I mekanisk avtrekksventilasjon med vifte og kanaler er luftskiftet i boligen bedre kontrollert enn ved naturlig ventilasjon. Avtrekksluftsmengden kan kontrolleres i hvert rom, men mekanisk avtrekk hindrer ikke forurensning og kald uteluft å komme inn i rommet. Mekanisk avtrekk bør derfor ikke brukes i områder med forurenset uteluft.

Luft som suges inn kan føles som trekk, fordi den er kaldere enn romluften. Undertrykket kan også føre til røykinnslag fra ovner og peiser. Dette kan unngås ved å sørge for nok tilluft i disse rommene. Den varme avtrekksluften kan utnyttes til oppvarming av vann ved å installere varmepumpe.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS