Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Balansert ventilasjon

Med balansert ventilasjon skjer både avtrekk og frisklufttilførsel ved hjelp av elektriske vifter, og luftmengden i de enkelte rom kan bestemmes. Friskluft varmes opp og tilføres boligen i samme mengde som luften som trekkes ut, og luften skiftes ut kontinuerlig. I balansert ventilasjonsanlegg kan luften renses med filter slik at luftkvaliteten blir bedre. Filteret må være ordentlig festet slik at all luft filtreres, og det må skiftes med jevne mellomrom. Balansert ventilasjon skal benyttes i områder med forurenset uteluft. Balansert ventilasjon med varmegjenvinner kan gjenvinne 60-90% av varmen fra avtrekksluften, og det anbefales at varmegjenvinner alltid monteres.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS