Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg

Det finnes flere typer ventilasjonssystemer med varmegjenvinning. Ofte legges det stor vekt på hvor mye varme systemet kan gjenvinne. I praksis er andre egenskaper vel så viktige slik som brukervennlighet, støy (lyddempning), luftmengder, mulighet for renhold, fordeling av luft i boligen og faglig assistanse ved installasjon og ved regulering av luftmengdene i systemet. Utforming av balansert ventilasjon med varmegjenvinning er vist i Byggforskserien, Byggdetaljer A 552.303, "Balansert ventilasjon i småhus" sending 2/1994.

Varmegjenvinning kan erstattes med varmepumper. Spesielt kan varmepumpe være et godt alternativ hvis det er ønske om kjøling om sommeren i kombinasjon med forvarming av varmtvann. Be om pris på både varmegjenvinner og varmepumpe og få hjelp til lønnsomhetsberegning.

Kammervarmegjenvinner har høy virkningsgrad (80-85%), lav installasjonskostnad, overfører fuktighet, har ingen frostproblemer og ingen tilknytning til avløp. Ulemper ved anlegget er at det innebærer noe vedlikehold, støy kan forekomme ved feil montering, anlegget kan overføre lukt, og kjøkkenavtrekk må holdes utenom.

Platevarmegjenvinner/ kryssplategjenvinner har lav installasjonskostnad, enkelt vedlikehold og kjøkkenavtrekk kan tilknyttes. Ulemper ved anlegget er lavere virkningsgrad (60%) og at anlegget kan fryse på kalde dager. Anlegget må dessuten tilknyttes avløp.

Lufteventiler

Enten man velger naturlig eller mekanisk avtrekksventilasjon, må arealet av ventiler, kanaltverrsnitt og viftekapasitet planlegges for å få tilstrekkelige luftmengder inn på rett sted i boligen. Tilluftsventiler bør utformes og plasseres slik at de ikke gir trekk.

Naturlig eller mekanisk avtrekksventilasjon bør ikke velges dersom luften må filtreres. Utforming av naturlig og mekanisk avtrekksventilasjon er vist i Byggforskserien, Byggdetaljer A 552.302 "Naturlig og mekanisk avtrekksventilasjon i småhus" sending 2/1994.

Luftfiltrering

Allergikere kan ha spesiell nytte av balansert ventilasjon fordi tilluften filtreres effektivt for pollen og muggsoppsporer. Det anbefales å bruke en filterkvalitet tilsvarende finfilter; kvalitet EU07.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS