Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Økonomi

Selv om ekstra isolering og varmegjenvinning gir betydelige sparebeløp, betyr ikke dette nødvendigvis at slike tiltak er lønnsomme. Lønnsomheten er avhengig av investeringens størrelse, innsparingen i kroner per år, rentenivået, utviklingen av energiprisen og tiltakets levetid.

For meget lønnsomme tiltak med kort tilbakebetalingstid, kan du finne tilbakebetalingstiden ved å dele investeringen på de årlige besparelsene. Hvis du kjøper en sparedusj til 150 kroner og energibesparelsen er 300 kroner i året, vil sparedusjen være inntjent på 6 måneder.

Ved større investeringer som etterisolasjon, nye vinduer etc, må det blant annet tas hensyn til renter og økonomisk levetid for å vurdere lønnsomheten. Ta kontakt med ditt regionale enøksenter for hjelp til økonomiske beregninger.

For å finne den totale kostnaden for større enøktiltak må pristilbud fra byggmester eller leverandør innhentes. Etterisolering skjer ofte i forbindelse med oppussing av fasader, innervegger o.l. Lønnsomheten ved enøktiltaket må da vurderes for seg, og ikke ut fra de totale kostnadene ved oppussingen.

Forskjellige enøktiltak kan ha varierende økonomisk lønnsomhet. Likevel kan det være riktig å gjennomføre tiltak med lang inntjeningstid, f.eks. store utbedrings- eller ombyggingsarbeider. Dette er tiltak som omfatter vedlikehold samtidig som det øker boligens verdi og bedrer bostandarden og inneklimaet.

Flere enøktiltak kan påvirke hverandre

Størst enøkgevinst oppnår du hvis de planlagte tiltakene gjennomføres i riktig rekkefølge:

  1. Beregn lønnsomheten på de enøktiltakene som du ønsker å gjennomføre. Vurder om de påvirker hverandre. Enøktiltak som påvirker hverandre, eks. etterisolering og temperaturregulering, må vurderes samlet for å finne riktig lønnsomhet. Enøktiltak som ikke påvirker hverandre, eks. etterisolering og montering av sparedusj, kan vurderes uavhengig av hverandre.
  2. Gjennomfør det tiltaket som er gunstigst først, og vurder så de andre tiltakene på nytt. Lønnsomheten vil i mange tilfeller endres fordi det første sparetiltaket påvirker de neste.
  3. Ut fra de endrede betingelsene vurder nå om det er lønnsomt å gjennomføre de andre tiltakene.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS