Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Lysregulering og styringssystemer

Den enkleste måten å regulere lys på, er å slå det av og på etter behov. På markedet finnes også en rekke styringssystemer for kontroll av belysning i boliger. De fleste av disse kan man benytte ved nyinstallasjoner og kan styres via fjernkontroll, PC eller dagslysfølere og bevegelsessensorer.

  • Bevegelsessensorer har en føler som reagerer på bevegelse slik at lyset slås på. Etter en gitt tid uten at føleren har merket bevegelse, slås lyset av. Disse anbefales i rom som brukes i korte perioder som WC, boder og ganger.
  • Dagslysfølere reagerer på dagslys og slår på lyset når det er lite dagslys. Disse er praktiske å benytte i utelamper. Det finnes også pærer med innebygget fotocelle for bruk i utelys.
  • Tidsur slår lyset av og på etter klokken og benyttes på steder som skal være opplyst i et gitt tidsrom.
  • Dempere eller dimmere demper lyset i glødelamper. Mange ønsker en slik funksjon i oppholdsrom og på kjøkkenet fordi disse rommene brukes til forskjellige aktiviteter. Lysdemping øker glødelampenes levetid og reduserer energibruken. I boliger med eldre anlegg må som regel styringssystemet begrenses til enkle dempeanlegg montert i eksisterende bryterbokser. Ta kontakt med en installatør for nærmere informasjon.

Slå av lyset

En 60 W lyspære som brenner kontinuerlig hele året bruker 525 kWh. Ved å slå av og på lyset etter behov kan elektrisitetsforbruket minst halveres.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS