Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Bad, vaskerom og kjøkken

Av total energibruk i en bolig går ca 15% til oppvarming av vann, og ca 15% til matlaging, vask og husholdning. Det brukes store mengder vann i en husholdning og gråvannet som ofte er varmt når det slippes ut, går enten rett ut i naturen eller gjennom kloakkrenseanlegg som bruker energi. Gråvann er et av de mest problematiske og ødeleggende miljøutslipp fra boliger. Det er derfor viktig å være bevisst i forhold til hvordan ressursene brukes på kjøkken, bad og vaskerom, både for miljøet, samfunnet og egen økonomi.

Vannforbruk

Vannforbruket i husholdninger varierer sterkt, men gjennomsnittlig bruker hver enkelt av oss 70 m3 (70.000 liter) vann per år. Det vil si at en husholdning med to voksne og to barn bruker 250-300 m3 vann per år hvor ca 100 m3 er varmt vann. En drøy tredjedel av dette varmtvannet brukes til personlig hygiene. Forbruk av vann kan reduseres ved å montere sparedusjhode og sparedyser på vannkraner.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS