Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Nybygg, tilbygg og rehabilitering

Går du med planer om å bygge nytt, bygge på eller rehabilitere, er det mange hensyn å ta. Både boligens plassering og retning, boligtype, arkitektoniske løsninger og planløsning har betydning for energibruk, inneklima, trivsel og byggekostnader. En bolig kan bygges slik at man både oppnår god komfort og gode og miljøvennlige løsninger med lav energibruk.

Kontakt med bygningsteknisk fagpersonell

Når man planlegger å bygge bolig eller påbygg er det viktig å diskutere forslag og ønsker med arkitekt, leverandør og håndverker. Likeledes er det viktig å følge opp og dokumentere kvaliteten på arbeidet som utføres av entreprenør eller byggmester, enten ved å kontrollere det selv eller ved å engasjere uavhengige fagpersoner.

Kvaliteten på byggearbeidet er svært avgjørende for hvor tett og godt isolert boligen blir, og erfaring viser at kvaliteten varierer mellom erfarne fagfolk. Vann- og fuktskader, som ofte skyldes dårlig håndverk står for mellom 60-80% av de totale byggskader i Norge.

Kontrakter

Sørg for juridisk bistand til å sette opp alle avtaler og kontrakter. Ikke alle kontrakter som finnes i markedet ivaretar boligeierens interesser tilstrekkelig. Forbrukerrådet har standardformularet "Kontrakt for tjenester på fast eiendom" som kan benyttes for både små og store jobber. Alle kontrakter bør inngås på grunnlag av bindende og fullstendige pristilbud.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS