Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Tørking av tøy

Det er mest energiriktig å tørke tøy ute. Hvis det ikke er mulig, bør tøyet henges opp inne, men i dagens boliger er det ofte ikke plass til tørk av tøy. Mange er derfor avhengig av tørketrommel eller tørkeskap. Tørketrommel er et godt alternativ hvis vaskemaskinen sentrifugerer godt. Sentrifugeres tøyet med 500 omdreininger i minuttet, er energibruken til tørking av tøy i tørketrommel ca 1,2 kWh/kg tørt tøy mens energibruken reduseres til 0,8 kWh/kg dersom tøyet sentrifugeres med 1.000 omdreininger i minuttet.

Tørketromler finnes både som kondenstørker uten avtrekkskanal og som tørketrommel med avtrekkskanal. Begge typer bruker omtrent like mye energi. Tørketrommelen med avtrekkskanal blåser imidlertid varmluft ut av rommet mens den går, og denne varmluften må erstattes av uteluft som igjen må varmes opp. Dette energitapet gjør at total energibruk for tørketromler med avtrekkskanal blir større enn for kondenstørketromler. Tørketromler bør ha fuktstyring som slår av trommelen automatisk når tøyet er tørt.

Tørkeskap med varmeelementer og tidsbryter bruker erfaringsmessig noe mer energi enn en tørketrommel. Dette kan skyldes at varmeelementet står på unødvendig lenge, eller at tørkeskapet ikke fylles opp.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS