Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Kjøle-/fryseskap og fryseboks

Nye kjøle- og fryseskap, kombiskap og frysebokser bruker mindre energi enn eldre. Skal du kjøpe nytt husk å kontrollere energi- og miljømerking, og velg et skap som har lav energibruk. Moderne kjøleskap på 250-350 liter bruker 120-320 kWh i året for en normalhusholdning mens en moderne fryseboks på samme størrelse bruker 270-550 kWh i året.

Frysebokser bruker som regel mindre energi enn fryseskap. Det skyldes at kulden ikke forsvinner så lett fra fryseboksen når lokket står oppe som når fryseskapdøren står oppe. Energibruken er mest avhengig av hvordan skapet eller boksen brukes. Står døren mye oppe, bruker kjøleskapet unødvendig mye energi samtidig som det dannes is i kjøleskapet.

Pass på at skapdøren er tett - defekte dørlister fører til ising og unødig energibruk. Skap og boks skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet. Nye kjøleskap har ofte automatisk avriming.

KFK-gasser

Eldre kjøle- og fryseskap (frysebokser) inneholder KFK-gasser. Disse er skadelig for ozonlaget og skal derfor leveres inn for tømming når de skal kastes.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS