Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Varmtvann og skoldefare

Det er lett å skolde seg på varmtvann. Allerede ved 40°C kan en bli skoldet, og ved varmtvann på 70°C vil ett sekunds kontakt gi forbrenning. 10 sekunder gir fullhudstap. Barnehud er mer ømfintlig og skoldes lettere.

For å unngå skolding er moderne tappearmaturer med hendel på toppen utstyrt med en skoldesperre. Anbefalt tappevannstemperatur for boliger er maksimalt 55°C og for boliger med små barn 38°C.

Mål varmtvannstemperaturen ved å holde et vanlig termometer i vannstrålen. Er temperaturen over 55°C, ta av toppdekslet og innstill skoldesperren. Husk å kontrollere skoldesperren ved jevne mellomrom da den kan endre seg over tid. Finnes det ikke skoldesperre på armaturen, kan enten blandeventilen på berederen justeres eller vanntemperaturen på berederen senkes.

For å unngå Legionella-bakterier, bør ikke termostaten i berederen senkes under 65°C. Kontakt en rørlegger hvis du er i tvil eller trenger hjelp.

< forrige |

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS