Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Planlegging

En klar beskrivelse av arbeidet som ønskes utført av forskjellige håndverkere er første forutsetning for at de kan gi et best mulig overslag, samt beregne arbeidets omfang. Bruker du underentreprenører bør du i forkant avtale at de koordinerer sine arbeider seg imellom, slik at arbeidene kan utføres sammenhengende. Dermed kan tidspunkt for oppstart og avslutning fastsettes bedre.

Før avtale inngås bør du få et pristilbud på arbeidet. Sørg for at både avtaler og pristilbud er skriftlig. Husk at håndverkere skal melde fra umiddelbart om tilleggsarbeider før de settes i gang, slik at pris på arbeidet og tidsplan kan justeres.

Plassering av boligen

Plassering av boligen er viktig for hvor stort energibehovet i boligen blir. Bygging i dalsøkk og "kuldehull" og på plasser som er utsatt for vind, vil som regel føre til høyere oppvarmingskostnader. På værharde steder bør boligen plasseres slik at vinden blåser mot kortveggen, og skjerming som annen bebyggelse eller naturen gir, bør utnyttes. Finnes ikke naturlig skjerming kan garasje, vindskjerm eller beplantning brukes som vindavskjerming.

Løvtrær sør for boligen kan gi le samtidig som løvtrær slipper sol igjennom om vinteren. Mot nord vil bartrær være gunstigere. Inngangspartiet bør være spesielt skjermet for å hindre trekk og problemer med snø rundt ytterdøren.

Boligen bør også plasseres slik at solvarmen utnyttes. Med langveggen og vinduer mot sør, kan energibruken reduseres med opptil 5%. Tomter som ligger i sørhellinger er derfor energimessig gunstige og gir komfortable boliger. Boliger med store vinduer beliggende i nord- eller østvendte dalsider har en energimessig kostbar utsikt.

Fundamentering

Grunnforholdene på stedet er ofte avgjørende for hvordan boligen fundamenteres. Det er enklest å få en bolig tett når den fundamenteres med gulv direkte på grunnen. Uansett metode er det viktig med god drenering og lufting under boligen slik at det ikke oppstår fuktskader. Er det fare for radon i grunnen, anbefales det å ta kontakt med fagperson.

For mer informasjon se §8-33 i veiledningen til teknisk forskrift til PBL.

Plan- og bygningsloven (PBL)

I §8-51 i veiledning til teknisk forskrift til PBL kreves det at "byggverk plasseres med hensyn til energieffektivitet", og at dette "tas hensyn til ved prosjektering".

Forskjellige typer fundamentering for småhus:

  • Kjeller under terreng
  • Underetasje delvis under terreng
  • Gulv direkte på grunnen
  • Bjelkelag over kryprom
  • Åpen fundamentering

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS