Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Boligens form

Boligens form har betydning både for varmetap og oppvarmingsbehov og for boligens tetthet. En kvadratisk boligflate har mindre varmetap enn en lang og smal bolig med vinkelløsninger fordi den har mindre overflater som gir mindre varmetap gjennom yttervegger og tak, og fordi den er enklere å få tett. En bolig med utspring, karnapper, hjørner eller balkonger bygget inn i bjelkelaget kompliserer tetningsarbeidet og øker sannsynligheten for luftlekkasjer.

Planløsning i boligen

Plassering av "varme" og "kalde" rom i boligen innvirker på energibruken. Kalde rom (boder o.l.), bør legges mot yttervegg og mot nord, ev. mot den siden som er mest utsatt for vind. Soverom og rom som ikke behøver full oppvarming, bør også legges mot nord. Slik kan "kalde" rom bli klimaskjerm for varmere deler av boligen. Varme rom bør legges sentralt i boligen og mot sør. Det er også en fordel å legge relativt kalde rom til første etasje eller underetasje mens andre oppholdsrom legges til annen etasje.

Mange ønsker åpen planløsning i boligen. En slik løsning gjør det imidlertid vanskelig å dele boligen inn i flere temperatursoner og er derfor mer energikrevende. For å utnytte plassen godt i boligen er det ofte ønskelig å ha åpent trapperom, men dette er en energikrevende løsning som ikke anbefales.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS