Søk på stikkord

Spar på varmtvannet

Oppvarming av vann er en energikrevende prosess, og representerer ca 20 % av energikostnadene i boligen. Vannforbruket varierer selvfølgelig sterkt fra husholdning til husholdning, noe som bl a har sammenheng med antall familiemedlemmer og alderssammensetning. Men det handler også om vaner - og uvaner.

Med et sparedusjhode i stedet for et ordinært dusjhode kan man redusere vannforbruket vesentlig, uten at det går nevneverdig ut over komforten. Her kommer smak og behag inn, men en ting er sikkert - med sparedusj går energibruken ned. Det finnes sparedusjer fra mange forskjellige produsenter. De er ulike når det gjelder både spareevne, virkemåte, design og pris. De aller fleste er relativt rimelige og prisen vil raskt være inntjent ved redusert energibruk. I tillegg til sparedusj finnes det enkle innretninger som bidrar til å redusere forbruket av varmtvann. Sparedyser til kraner på kjøkken og ved vaskeservanter reduserer vannmengden og dermed forbruket av varmtvann.

På moderne kraner er det ofte også muligheter for innstilling av maksimum temperatur på tappevannet. Vannmengden har ofte også en maksimalinnstilling. Disse bør justeres slik at vannet holder riktig makstemperatur. Skolding og energisløsing kan dermed unngås.

| neste >

[Kilde: Brosjyren "Spar på varmtvannet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS