Søk på stikkord

Spar på varmtvannet

Drypp, drypp.....

Utette varmtvannskraner vil i det lange løp representere en betydelig energibruk - til ingen nytte. Dette er direkte sløsing med både vann og energi. En utett kran kan øke dine energikostnader med flere hundre kroner pr år. Det er relativt enkelt å bytte pakning i en utett kran selv, men husk å stenge hovedstoppekranen.

Varmtvannsberederen

Ved å redusere temperaturen på vannet i varmtvannsberederen til 65oC, vil varmetapet fra tanken avta. Dette vil gi noe reduksjon i energibruk til oppvarming av vannet, men vanligvis mindre enn 100 kroner pr år, avhengig av berederplassering og varmtvannsforbruk. Vannkapasiteten vil også avta med redusert temperatur, og det vil derfor være naturlig å se på dette tiltaket i sammenheng med installering av sparedusjhode og andre vannreduserende tiltak.

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Spar på varmtvannet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS