Søk på stikkord

Enøk er noe for deg

Lev bedre og billigere
- bruk mindre energi

Du kan spare flere tusenlapper

Enøk er en forkortelse for energiøkonomisering, det vil si å bruke energien effektivt på en lønnsom måte. Med enkle midler kan du redusere energibruken din med en fjerdedel. Det vil du garantert merke på elektrisitetsregningen.

Du tar vare på naturen og miljøet

Norge er blant de landene i verden som bruker aller mest energi pr. innbygger. Nye, kostbare utbygginger planlegges hele tiden for å holde tritt med utviklingen. Mer vannkraft medfører store inngrep i naturen, mens olje og gass gir utslipp og forurensning. Egentlig trenger vi slett ikke å bygge ut mer. Hvis alle i Norge for eksempel slår av «stand by»- knappen på fjernsynet om natten, kan et halvt Altakraftverk spares inn.

Du gir barna sunne verdier

Tidligere generasjoner var flinke til å ta vare på tingene sine, og bruke dem om igjen. I dag blir søppelfyllingene høyere og høyere. Mange reagerer på det ukritiske forbruket, og etterlyser andre verdier. Barn er spesielt opptatt av miljø. Ved å la hele familien ta del i enøktiltak, læres barna til ikke å sløse. Også de voksne vil få en del aha-opplevelser.

Du får det gøy

La det gå sport i å redusere energibruken. Sjekk elektrisitetsregningen og ta en kikk på måleren hver måned. Sett ny personlig rekord i sparing. Gjør jakten på det unødige forbruket til en spenning i hverdagen. Innsparingene kan kanskje settes av til premier?

Du får det triveligere hjemme

Ved å innføre enkle enøkvaner vil du føle deg mer vel innendørs. Bedre temperatur, ventilasjon, luftfuktighet og lys gir deg økt overskudd og en behageligere tilværelse. Et bedre inneklima reduserer også allergiske reaksjoner.

Du må ikke være noen Einstein

I dette heftet skal du få noen enkle tips. Du trenger ikke være noen teknisk begavelse for å gjennomføre dem. Ei heller behøver du avansert verktøy eller å foreta dyre anskaffelser. Det er ganske enkelt bare å sette i gang.

Du tar ansvar for etterkommerne dine.

Energibruken i den industrialiserte delen av verden har økt kraftig de siste tiårene. Forbrenningen av kull, olje og gass gir store utslipp av karbondioksyd til atmosfæren, noe som kan føre til klimaforstyrrelser. Det er derfor et erklært mål å redusere bruken av slik energi. Vannkraftressursene er begrenset. Derfor bør du spare på elektrisiteten slik at alle får nok energi. Ta din del av ansvaret.

| neste>

[Kilde: Brosjyren "Enøk er noe for deg", utgitt av NVE 1999]

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS