Søk på stikkord

Enøk er noe for deg

Inneklima
- luft og renhold gjør deg friskere

Ta vare på inneklimaet ditt

Har du tenkt på at du befinner deg innendørs ni tideler av livet? Derfor er inneklimaet av avgjørende betydning. Lite effektiv energibruk kan føre til dårlig inneklima, som igjen kan utsette deg for allergiproblemer.

Sørg for god ventilasjon

På de forrige sidene oppfordret vi til å tette luftlekkasjene for å holde på varmen. Men du bør ha to tanker i hodet samtidig, både energisparing og inneklima. Tilgang på frisk luft er nødvendig for å motvirke fuktskader, helseproblemer og for å skifte ut dårlig luft. Derfor er det nødvendig med god, men kontrollert ventilasjon.

La lufteventilene stå åpne

Boligen din er sannsynligvis utstyrt med slisseventiler i vinduene og klaffeventiler i veggene. La disse alltid stå i åpen stilling. Har du i tillegg ventilator på kjøkkenet og lufter jevnlig, er som regel dette tilstrekkelig ventilasjon i en vanlig bolig.

Sørg for ekstra god ventilasjon i våtrom

Kjøkken, bad og vaskerom utsettes for ekstra mye fuktig luft. Derfor må du også lufte ekstra godt. Ventiler i ytterveggen, eventuelt kombinert med en vifte er bra. Mange boliger har også en luftekanal opp til taket. På kjøkkenet bør det være en ekstra vifte over komfyren. Ta kontakt med fagfolk hvis du trenger å vite mer.

Skru av ovnen når du lufter

Når du setter opp et vindu for å lufte, bør du skru av ovnen under vinduet. Ellers risikerer du at ovnen pøser på med varme som forsvinner rett ut i det blå.

Hold huset rent

Godt renhold fjerner mange av kildene til inneklimasykdommer. Bruk minst mulig spray, rensevæsker og spesialvaskemidler. Vann kan også sløyfes der det ikke er nødvendig. En tørr mikrofiberklut anbefales. Sentralstøvsuger er å foretrekke for å få bukt med støvet. Bruk våtrens jevnlig på heldekkende tepper. Unngå for mange «støvsamlere».

Rengjør ventilasjonsanlegg jevnlig

Har du ventilasjonsanlegg, anbefaler ekspertene deg å få rengjort anlegget og luftekanalene i hvert fall hvert femte år.

Pass på hva du kjøper

Alle bygningsmaterialer avgir gasser eller fint støv. Vær kvalitetsbevisst når du pusser opp eller anskaffer møbler. Skaff deg oversikt over hva for eksempel tekstiler, tepper, maling eller lim inneholder. Kjøp helst varer med dokumentasjon. Velg materialer og produkter som gir lite avgassing.

Røyk utendørs

Tobakksrøyk er den største forurensningskilden som finnes innendørs. I et hjem hvor det røykes bør det luftes så hyppig at det betyr et vesentlig varmetap. Røyker du ute, slipper du å lufte så mye. Dessuten blir det mindre skitt.

<forrige| neste>

[Kilde: Brosjyren "Enøk er noe for deg", utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS