Søk på stikkord

Varmepumpe - gratis varme frå naturen

Med ei varmepumpe bruker du 1 kilowattime elektrisk energi, og får 2 til 4 kilowattimar gratis tilbake frå naturen. Denne varmen kan du hente frå fjellet under huset, jord, sjø eller uteluft.

Her finn du enkle reknestykker som viser kva du kan tene på å installere varmepumpe i bustadhus.

Leverandørar av varmepumper:

Her finn du meir informasjon om kva krav du bør stille til din varmepumpeleverandør.

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS