Søk på stikkord

Varmepumpe i enebolig - 170 m2
Byggeår: 1987 -1997

Vi har her rekna med ein energipris på 60 øre/kWh og 7 % rente på inntening.

1. Jordvarme og vassboren varme*

Investering

Årleg spart

Innteningstid

Varmepumpe vatn/vatn

kr. 56 000

Jordsløyfe i plen

kr. 10 000

Sum investering

kr. 66 000

kr. 7100

15 år

Kommentar:
Du må legge bortimot 200 meter med rør om lag ein meter under bakkenivå, for å hente varmen ut av jorda. Vi har her berekna at huseigar leigar minigravar, og gjer dette arbeidet sjølv.

2. Varme frå uteluft og vassboren varme*

Investering

Årleg spart

Innteningstid

Varmepumpe luft/vatn

kr. 27 500

kr. 5800

6 år

Kommentar:
I vårt område (nordvestlandet) er temperaturtilhøva gode for varmepumper som hentar varmen frå utelufta. Desse vil gi deg varme heilt ned til -10 grader. Difor er det særs få dagar i året du ikkje kan nytte deg av denne varmepumpa.

3. Varme frå uteluft og luftboren varme

Investering

Årleg spart

Innteningstid

Varmepumpe luft/luft

kr. 24 500

kr. 3800

9 år

Kommentar:
I ein einebustad av denne generasjonen vil omlag 55 % av energirekninga gå til oppvarming, medan det for eit heilt nytt hus vil vere omlag 45 %. Difor vil innteninga vere betre her enn i eit nytt hus.

* Ein føreset her at huset har installert vassboren varme frå før, og at også varmtvatnet er kobla til sentralvarmeanlegget.

Dette er kun døme på varmepumpeprosjekt. Ta kontakt med Enøk-senteret for å få meir nøyaktige reknestykke for din bustad.

< forrige | neste >

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS