Søk på stikkord

Trippelgevinst med varmepumpe

Varmepumper henter energi fra naturen

Når solen skinner, tilføres jordskorpen utrolige mengder energi i form av varme. En del av denne energien lagres i jord, fjell. luft og vann, og den kan vi hente ut igjen - til boligoppvarming.

En varmepumpe henter varme fra luft, jord, fjell, grunnvann eller sjø. Ved hjelp av en mindre mengde elektrisk energi avgis varmen ved høyere temperatur tilpasset oppvarmingsbehovet. Varmepumper er ikke mer mystiske enn kjøleskap. I et kjøleskap hentes varme fra kjølerommet og flyttes ut på baksiden, mens i en varmepumpe hentes varmen i en kilde utenfor boligen, og transporteres inn i boligen.

Ved hjelp av en kilowattime tilført elektrisk energi henter varmepumpen for eksempel to ekstra kilowattimer fra omgivelsene. Dermed tredobler den innsatsen. I de fleste nye installasjoner kan ytelsen bli enda bedre, slik at 1 kjøpt kilowattime elektrisk energi gir over 4 kilowatt timer varme.

Varmepumper bygger på oppdagelser og oppfinnelser på 1800-tallet. Ved overgangen til et nytt årtusen er teknologien sterkt forbedret. Varmepumper er i dag teknisk sett bedre produkter enn de var for bare ti år siden. Men det er vesentlige forskjeller mellom produktene.

Et komplett varmepumpeanlegg for bolig består av flere deler:

  • Et system for å ta opp varmekilden
  • Selve varmepumpeenheten
  • Et varmefordelingssystem i bygget (varmerør i gulvet, radiatorer, eller lignende)
  • Eventuelt en akkumulatortank for å lagre varme
  • Eventuelt en innebygget varmtvannsbereder.
  • Eventuelt tilskuddsvarme (som brukes når det er ekstra kaldt ute)

Samspillet mellom de ulike delene avgjør hvorvidt installasjonen er vellykket.

Denne brosjyren peker på noen vesentlige spørsmål som kjøper og selger bør stille seg i forbindelse med varmepumpeinstallasjoner i boliger. De tre grunnleggende spørsmålene det må tas stilling til er:

  • Hvilket energibehov skal dekkes?
  • Hvor skal energien hentes fra?
  • Hvordan skal varmen avgis?

| neste>

[Kilde: Brosjyren "Trippelgevinst med varmepumpe" utgitt av NVE 2000]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS