Søk på stikkord

Trippelgevinst med varmepumpe

Sjøvannsvarmepumpe

Slanger med frostsikker væske senkes ned i sjøen og henter opp lagret solenergi. For å spare 10.000 kWh trengs anslagsvis 200 meter rør. Varmeutbyttet er normalt bedre enn for jordvarme.

Det aller beste er om slangene kan ligge i bunnslammet, der temperaturen er enda litt høyere enn i vannet. Jo større dyp, jo mer stabil temperatur gjennom hele året. Rørene legges i stor nok dybde til at rørene får ligge i ro for oppankring, is og bevegelser i vannmassene.

Fordeler:

  • Sjøvann har høy og stabil temperatur, og er en meget god varmekilde. Sjøvann er en temperaturstabil kilde også midtvinters.
  • Kan dekke 80-90 % av det årlige energibehovet.

Ulemper:

  • Begroing utenpå rørene kan være et problem, især i sjøvann.
  • Fare for slitasje på kollektoren og derav følgende havari.

Merk:

  • Lengste avstand fra huset og ned til sjøen er normalt 100 meter. Blir det lengre, vil kostnader og varmetap øke.
  • Ferskvann er lite brukt, men det er ikke noe til hinder for å bruke et tjern eller et vann. Elvevann er noe mer problematisk fordi slangene utsettes for nedising og sterke krefter i forbindelse med flom.
  • Skilt bør eventuelt settes opp for å hindre at rørene ødelegges av ankring.
  • Spesielt å passe på: Anlegget dimensjoneres og ledningene legges så dypt at isdannelser utenpå rørene ikke oppstår. Når is legger seg utenpå rørene reduseres varmeopptaket. Rørene forankres til bunnen med betonglodd slik at de ikke flyter opp ved påfrysing.
  • I strandsonen blir det stor slitasje. Dekk godt til slik at rørene ikke ødelegges.
  • Kostnadene for sjøvannspumper vil vanligvis være fra 50.000 kroner og oppover til 110 000, avhengig av størrelse fabrikat og leverandør. Anleggsprisen for kollektor i sjø vil variere med forholdene. Ytelsen vil være som for bergvarmepumper.

<forrige | neste>

[Kilde: Brosjyren "Trippelgevinst med varmepumpe" utgitt av NVE 2000]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS