Søk på stikkord

Trippelgevinst med varmepumpe

Vanlige spørsmål om varmepumper

Hvor stor bør en varmepumpe være?

Varmepumpen bør ikke dekke mer enn 40 - 60 % av maksimalt effektbehov til oppvarming, det vil si 80-90 % av årsforbruket av energi.

Hvor stor er besparelsen?

Hvis varmepumpen skal erstatte elektrisitet til direkte oppvarming, vil reduksjonen i bruken av elektrisk energi bli mellom 50 og 75 % av årsforbruket. Uteluftbaserte systemer vil gi mindre besparelse enn vannbaserte.

Hvordan få størst mulig besparelse?

Avgjørende, blant flere momenter, er å få varmepumpens årsvarmefaktor høyest mulig. Det oppnås som regel ved å la varmepumpen arbeide med lavest mulig temperaturløft:

Energi hentes ved høyest mulige temperatur mens avgivelse og distribusjon skjer ved lavest mulig temperatur.

Hva koster en varmepumpe?

Prisen avhenger av type og størrelse. Kr. 20.000 for en liten komfortvarmepumpe, 30-40.000 for en luft-vann-varmepumpe og fra 60.000 til godt over 100.000 for en vann-vann-varmepumpe som kan dekke 80-90 % av årsbehovet for varme og varmt vann i en større bolig.

Hva er det som går i stykker på en varmepumpe?

Kompressoren er den kostbare slitedelen. Enkelte leverandører selger varmepumpe med avtale om at kompressoren ikke skal koste ett eneste øre de 10 første årene. Andre reservedeler er ikke kostnadskrevende i samme størrelsesorden. Det dreier seg om termostater, pressostater og ekspansjonsventiler

Hvor lang er levetiden på en varmepumpe?

Kompressoren holder vanligvis 15-20 år, avhengig av gangtid og driftsbetingelser. Resten av varmepumpen kan ha langt lengre levetid. Unntaket er komfortvarmepumper. De regnes å ha en totallevetid på 10 år, men noen har kortere, andre lengre levetid - avhengig av produkt, installasjon og bruk.

Hvor effektiv bør en varmepumpe være?

Varmepumper for boliger har en varmefaktor på ca. 2 (for kom fortvarmepumper) til 3,5 og kanskje etterhvert over 5 i spesielle tilfeller. Varmefaktoren avhenger av arbeidsbetingelsene: Reduseres leveringstemperaturen f eks. fro 50-35°C og dermed temperaturløftet, kan varmefaktoren øke fra 3 til 4.

Hva er drifts- og vedlikeholdskostnaden?

Den består i elektrisitet til drift og service. Kompressoren må skiftes etter normalt ca. 15 år, avhengig av gangtid. På noen varmepumper koster kompressorskifte kr 5.000 til 10.000. Enkelte rørdeler bør skiftes etter ca. 20 år.

<forrige | neste>

[Kilde: Brosjyren "Trippelgevinst med varmepumpe" utgitt av NVE 2000]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS